അറിയിപ്പുകള്‍

1. നവകേരളമിഷന്‍  വിളംബര ജാഥ

വിളംബര ജാഥ

ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കുണ്ടമണ്‍ഭാഗം റോസ്മേരി എസ് INC വനിത
2 കുരിശുമുട്ടം ഗീതാജ്ഞലി ആര്‍ INC വനിത
3 പുതുവീട്ടുമേലെ രഞ്ചുകുമാരി ആര്‍ ഐ BJP വനിത
4 പനങ്ങോട് വിജയന്‍ നായര്‍ വി BJP ജനറല്‍
5 പേയാട് ശാലിനി എസ് BJP ജനറല്‍
6 പാവച്ചക്കുഴി വി അനില്‍കുമാര്‍ BJP ജനറല്‍
7 ഈഴക്കോട് എസ് വിനയന്‍ INC എസ്‌ സി
8 ഓഫീസ് വാര്‍ഡ് തങ്കമണി ഐ.കെ CPI(M) വനിത
9 പൊറ്റയില്‍ ശശിപ്രഭ കെ CPI(M) വനിത
10 വിളവൂര്‍ക്കല്‍ കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ INC ജനറല്‍
11 മലയം ജയകുമാരി എല്‍ CPI(M) വനിത
12 മൂലമണ്‍ എല്‍സ ജെ INC വനിത
13 ചൂഴാറ്റുകോട്ട ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ INC ജനറല്‍
14 വേങ്കൂര്‍ ജി സജിന കുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
15 വിഴവൂര്‍ ഷീജ ആര്‍ BJP വനിത
16 തുടുപ്പോട്ടുകോണം കെ പ്രഭകുമാരി CPI(M) വനിത
17 പെരുകാവ് പ്രസാദ് വി എസ് BJP ജനറല്‍

2015 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ 2015

വിളവൂര്‍ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2015 ഇലക്ഷന്‍ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍