ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പുത്തൂര്‍ അനിൽ കുമാർ സി CPI(M) ജനറല്‍
2 വെണ്ടാര്‍ വസന്തകുമാരി കെ CPI(M) വനിത
3 കുളക്കട ദീപ ആർ CPI(M) വനിത
4 കലയപുരം ചന്ദ്രകുമാരി CPI വനിത
5 കോട്ടാത്തല അജയകുമാര്‍ ജി CPI ജനറല്‍
6 മൈലം അഡ്വക്കേറ്റ് മൈലം ഗണേഷ് INC ജനറല്‍
7 കിഴക്കേ തെരുവ് സൂസൻ തങ്കച്ചൻ INC വനിത
8 മേലില രേണുക ആർ CPI(M) വനിത
9 ചക്കുവരയ്ക്കല്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷൈൻപ്രഭ CPI(M) ജനറല്‍
10 ചിരട്ടക്കോണം സാലിക്കുട്ടി INC വനിത
11 വെട്ടിക്കവല രത്നമണി എസ് CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
12 വാളകം പി. കെ. ജോൺസൺ CPI(M) ജനറല്‍
13 ഉമ്മന്നൂര്‍ സുനിൽ റ്റി ഡാനിയേൽ CPI ജനറല്‍
14 പവിത്രേശ്വരം അശോകൻ എൻ CPI എസ്‌ സി