വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സമൂഹ അടുക്കള - ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ 13/04/2020

ക്രമ നം

പേര്

അഡ്രസ്സ്

വാര്‍ഡ്

എണ്ണം

ആകെ പൊതികളുടെ എണ്ണം

1

ശശി

കുളഞ്ഞിതെക്കേതില്‍

1

1

10

2

രത്നമ്മ

പഴയംതറപുത്തന്‍വീട്

1

1

3

ഉമ്മന്‍ ജോണ്‍

പറയിടത്തില്‍

1

1

4

ഗ്രേസി

പ്ലാവുനില്‍ക്കുന്നതില്‍

1

1

5

ക്രിസ്റ്റി ഇമ്മാനുവേല്‍

ശാന്തിവില്ല

1

1

6

ശാന്തമ്മ കുരുവിള

ശാന്തിവില്ല

1

1

7

കുരുവിള

ശാന്തിവില്ല

1

1

8

കുഞ്ഞ്കുഞ്ഞ്

പുളിഞ്ചിക്കാട്ടില്‍

1

1

9

തങ്കമ്മ

പുളിഞ്ചിക്കാട്ടില്‍

1

1

10

മണി

കള്ളോട്ട്

1

1

11

സുര

കുളത്തിന്‍റെകിഴക്കേതില്‍

2

1

16

12

അച്ചുതന്‍

കല്ലുപറമ്പില്‍ മേലേതില്‍

2

1

13

കുഞ്ഞച്ചന്‍

പൂമൂട്ടില്‍

2

1

14

മണിയമ്മ

മുളവനകിഴക്കേതില്‍

2

1

15

മറിയാമ്മ

ചെട്ടിയാരേത്ത്

2

1

16

രാജമ്മ

പൊട്ടുകുളത്തില്‍

2

1

17

ജാനകിയമ്മ

പറയപടിക്കല്‍

2

1

18

ചിന്നമ്മ

മുളവന

2

1

19

സരസമ്മ

പുറക്കാട്ട് ചരുവില്‍

2

1

20

മധു

തുണ്ടിയില്‍

2

1

21

പെണ്ണമ്മ

തുണ്ടിയില്‍

2

1

22

ഷൈനു

കുഴിയമ്പുറത്ത് മലയില്‍

2

1

23

ഓമന

തെങ്ങയ്യത്ത്

2

1

24

സുഭാഷ്

സുഭാഷ് ഭവന്‍

2

1

25

കമലമ്മ

പുത്തന്‍വീട്ടില്‍

2

2

26

ശോശാമ്മ

മൂന്നുമൂലംപറമ്പില്‍ വടക്കേതില്‍

3

1

28

27

സൂസമ്മ

ആലുനില്‍ക്കുന്നതില്‍ വടക്കേക്കര

3

1

28

ലക്ഷ്മികുട്ടിയമ്മ

പ്രസന്നാലയം/അഗതി

3

1

29

സാറാമ്മ

കുഴിയിലേത്ത് മലയില്‍

3

1

30

ഏലിയാമ്മ ഐസക്

മുകളയ്യത്ത് വടക്കേല്‍ ലിന്‍സി വില്ല

3

1

31

രാജേന്ദ്രന്‍ നായര്‍

ഹരിപ്പാട് കിഴക്കേതില്‍

3

1

32

ഗ്രേസി

മുകളയ്യത്ത് കിഴക്കേതില്‍ ഗ്രേസ് വില്ല

3

1

33

ഫാത്തിമുത്ത്

വെളുത്തേടത്ത് കിഴക്കേതില്‍

3

1

34

തങ്കമ്മ

വെളുത്താടത്ത് കിഴക്കേതില്‍

3

1

35

ജോണ്‍

കല്ലൂരേത്ത്

3

1

36

ജാനകി

തുണ്ടത്തില്‍

3

1

37

തങ്കമ്മ

ആലിന്‍റെ പടീറ്റേതില്‍

3

2

38

ബംഗാളി

തുണ്ടത്തില്‍ ബില്‍ഡിംഗ്

3

3

39

സരസമ്മ

നല്ലോട്ടില്‍

3

1

40

മഹേഷ്

മഹേഷ് ഭവനം

3

3

41

ബിജു

ബിജു ഭവന്‍

3

3

42

അനി

ആശാരിപറമ്പില്‍

3

1

43

തങ്കമ്മ

കോപ്പായില്‍

3

1

44

സജി

അരീക്കുഴിയില്‍

3

1

45

ഗോപാലപിള്ള

അമ്പഴേത്ത്

3

1

46

പ്രദീപ്(ഗുരുമന്ദിരത്തിന്‍റെ അടുത്ത്)

മേലേടത്ത്

3

1

47

തങ്കമ്മ

നെടിയത്ത്

4

1

19

48

ബാലചന്ദ്രന്‍ (വാടക)

ലക്ഷംവീട്കോളനി

4

2

49

തങ്കമ്മ

ലക്ഷംവീട് കോളനി

4

1

50

അമ്മിണി

ഗോപുരത്തിന്‍റയ്യത്ത് അയ്യത്ത്

4

1

51

വേലായുധന്‍

ലക്ഷംവീട്കോളനി

4

3

52

പെണ്ണമ്മ

ലക്ഷംവീട്കോളനി

4

1

53

പപ്പാകരന്‍

കോയിക്കതറയില്‍

4

1

54

മണിയന്‍

ലക്ഷംവീട്

4

2

55

ഷമീന

തുണ്ടിയില്‍

4

3

56

തമ്പി

ലക്ഷംവീട്

1

57

ഇന്ദിര

നെടിയയ്യത്ത്

4

1

58

കുഞ്ഞുമോന്‍

ചക്കാലയില്‍ നിരണം

4

1

59

റോയി

ഇലഞ്ഞിക്കല്‍

4

1

60

കുഞ്ഞമ്മ

ചരുവുപറമ്പില്‍

5

1

16

61

രാജന്‍

തുണ്ടത്തില്‍

5

1

62

രാഘവന്‍

കാവിന്‍റെമേലേതില്‍ വടക്കേതില്‍

5

1

63

ജനാര്‍ദ്ധനന്‍

മനയ്ക്കല്‍

5

1

64

എം കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

മന്നത്തുതറയില്‍

5

1

65

ചെല്ലപ്പന്‍

ചിറയുടെപടിഞ്ഞാറേതില്‍

5

1

66

തോമസ് എ കെ

ആശാന്‍റയ്യത്ത്

5

1

67

മിനി രാജു

അരീക്കേരേത്ത് കിഴക്കേതില്‍

5

1

68

രാജേഷ് (അതിഥി തൊഴിലാളി)

കണ്ടത്തിനക്കരെ

5

1

69

പൊന്നമ്മ

മന്നത്തുതറയില്‍

5

1

70

മധു

മന്നത്തുതറയില്‍

5

1

71

നളിനി

പാറപ്പുറത്ത്

5

1

72

ലീലാമ്മ

കാവിന്‍റെമേലേതില്‍

5

1

73

ഗിരിജ

വല്യമോടിയില്‍

5

1

74

രഘു

വല്യമോടിയില്‍

5

1

75

രമണി

കൊച്ചുപ്ലാവിളയില്‍

5

1

76

സുര

ആലംതുരുത്ത്

6

1

4

77

തങ്കമ്മ

തട്ടുപുരയ്ക്കല്‍

6

1

78

ശശി

തട്ടുപുരയ്ക്കല്‍

6

1

79

ശാന്തമ്മ

വലിയചക്കാലയില്‍

6

1

80

കുറുമ്പ

കല്ലുവരമ്പേല്‍(പൊയ്ക വായനശാല)

7

1

2

81

ശാരദ

കല്ലുവരമ്പേല്‍(മാന്തുക രോഡ്)

7

1

82

ഉമൈബാ ബീവി

അമ്പലമുകടിയില്‍

8

1

14

83

ഫാത്തിമബീവി

മലയിരിക്കുന്നതില്‍കിഴക്കേതില്‍

8

1

84

ഷാഹുല്‍ഹമീദ്

മുകടിമേലേതില്‍

8

1

85

ഐഷാ ബീവി

മുകടിമേലേതില്‍

8

1

86

ലൈലാ ബീവി

പാലത്തുംപാട്ട് തെക്കേതില്‍

8

1

87

റഷീദ്

അമ്പലമുകടിയില്‍

8

1

88

മീര റാവുത്തര്‍

മലയിരിക്കുന്നതില്‍കിഴക്കേതില്‍

8

1

89

ജമീല ബീവി

കൊച്ചുപുരതെക്കേതില്‍

8

1

90

തങ്കമണി

ഐക്കരേത്ത്

8

1

91

ലൈലബീവി

തടത്തില്‍മേലേതില്‍

8

1

92

റഹീമ ബീവി

മണ്ണില്‍പീടികയില്‍

8

1

93

ഫാത്തിമ ബീവി

മോടിയില്‍ മേലേതില്‍

8

1

94

ജമീല ബീവി

പാലത്തുംപാട്ട്തെക്കേതില്‍

8

1

95

ലൈലാബീവി

കക്കടതെക്കേതില്‍

8

1

96

രമണന്‍

കളപ്പുരയ്ക്കല്‍

9

1

7

97

ജാനകി

ചക്കാലേത്ത്

9

1

98

മേരി

മുട്ടത്ത്

9

1

99

ആനന്ദന്‍ പിള്ള

കരയോഗമന്ദിരംവട്ടോലികൊച്ചമ്പോലില്‍

9

1

100

പ്രസന്നന്‍

ചക്കാലേത്ത്

9

1

101

ബാബു

ചെമ്പോലിക്കല്‍

9

1

102

രവീന്ദ്രന്‍ പിള്ള

മുണ്ടയ്ക്കല്‍

9

1

103

ബിനീഷ്

പുളിക്കല്‍ തറയില്‍

10

1

3

104

ശാമുവേല്‍

കൊച്ചുകാഞ്ഞിരവിളയില്‍

10

1

105

സി സി ജോണ്‍

ചക്കാലതുണ്ടില്‍

10

1

106

മറിയകുട്ടി

പുത്തന്‍വിളയില്‍

11

1

11

107

മണികുട്ടന്‍

പള്ളത്ത്

11

1

108

ജോസ്

കുറ്റിക്കാട്ടില്‍

11

1

109

ജയേഷ്

കുഴിമണ്ണില്‍

11

1

110

സന്തോഷ്

കടവില്‍

11

1

111

തങ്കരാജന്‍

പാപ്പച്ചന്‍ വക കെട്ടിടത്തില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍

11

1

112

സുഖദേവ്

1

113

ശെല്‍വന്‍

1

114

റോയി

1

115

സാവിത്രി

പുത്തന്‍കണ്ടത്തില്‍

11

1

116

മോഹനവര്‍മ

ഇടയിലേത്ത്

11

1

117

മേരി

തെങ്ങിഴേത്ത് വടക്കേതില്‍

12

1

15

118

തങ്കമ്മ

ഒറ്റതെങ്ങില്‍പടീറ്റേതില്‍

12

1

119

കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മ

ആറുതെങ്ങില്‍

12

1

120

ഉഷ

വാലുപറമ്പില്‍

12

1

121

തങ്കമ്മ

കുളത്തില്‍

12

1

122

കേശവന്‍

വട്ടപറമ്പില്‍

12

1

123

ഏലിയാമ്മ

ഹെബോത്ത്

12

1

124

ജോണ്‍തോമസ്

തെക്കേടത്ത് കോയിക്കല്‍ അനീഷ ഭവനം

12

1

125

സാവിത്രി

പുത്തന്‍കണ്ടത്തില്‍

12

1

126

തങ്കമണി

വരമ്പേല്‍

12

1

127

ഡി ജോസഫ്

ഒറ്റതെങ്ങില്‍

12

1

128

സുശീല

ഒറ്റതെങ്ങില്‍

12

1

129

തങ്കപ്പന്‍

കാറ്റാടിപറമ്പില്‍

12

1

130

രാജമ്മ,

കാറ്റാടിപറമ്പില്‍

12

1

131

ചെല്ലമ്മ

കുറ്റിയില്‍

12

1

132

അമ്മിണി

വലിയകണ്ടത്തില്‍

13

1

11

133

അനില്‍ കുമാര്‍

ശാരദ ഭവനം

13

1

134

ഓമന

ശിവവിളയില്‍

13

1

135

ചന്ദ്രശേഖരന്‍

പടിഞ്ഞാറ്റുംമുറി

13

1

136

ശാന്ത ചന്ദ്രന്‍

പടിഞ്ഞാറ്റുംമുറി

13

1

137

അമ്മിണി

വട്ടപറമ്പില്‍

13

1

138

സരസ്വതിയമ്മ

തീയാണില്‍

13

1

139

നളിനി

തീയാണില്‍

13

1

140

രാജമ്മ

കോഴശ്ശേരില്‍

13

1

141

ജിനു തോമസ്

പഴൂര്‍

13

1

142

വിനോദ്

വാര്യംമുറിയില്‍വിനോദ് ഭവനം

13

1

143

തങ്കമ്മ

തകിടിയില്‍ പുത്തന്‍വീട്

14

1

8

144

കണ്ണന്‍,ഇസ്തിരിപണിക്കാര്‍

14

3

145

തോമസ്,തയ്യല്‍ക്കാരന്‍

14

1

146

രാജന്‍(അതിഥി തൊഴിലാളി)

എസ്.ബി.ഐ.യുടെ അടുത്ത്

14

2

147

മഞ്ജു,

തുണ്ടുതറയില്‍

14

1

148

ജാനകി

കുന്നുതറയില്‍

15

1

15

149

ഏലിയാമ്മ കുരുവിള

കിഴക്കേമോടിയില്‍

15

1

150

പാപ്പച്ചന്‍

ചക്കാലതെക്കേതില്‍

15

2

151

റജീന ഷെരീഫ്

ഷിബിന്‍ മന്‍സില്‍

15

2

152

രത്നമ്മ

പഴയറ വടക്കേതില്‍

15

1

153

ശാരദ

നെല്ലിക്കപടീറ്റതില്‍

15

1

154

കേശവന്‍

നെല്ലിക്കപടീറ്റതില്‍

15

1

155

കാളിയമ്മ(വാടക)

തടത്തില്‍

15

1

156

ലക്ഷ്മി(വാടക)

തടത്തില്‍

15

1

157

ശ്രീധരന്‍,കുന്നുതറവടക്കേതില്‍

15

4

ആകെ

179

179

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ജെ.ബി.എസ് കെട്ടിടം(പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത്)

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - ജനറല്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - എസ്.സി

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - ജനറല്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - എസ്.സി

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - ജനറല്‍

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - എസ്.സി

ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018-19

പൊതുവിഭാഗം, എസ്.സി വിഭാഗം, പൊതുവിഭാഗം- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, എസ്.സി വിഭാഗം - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്പൊതുവിഭാഗം - ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്, എസ്.സി വിഭാഗം - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

പ്രളയം 2018 - നാള്‍വഴി റിപ്പോര്‍ട്ട്

പ്രളയം - നാള്‍വഴി റിപ്പോര്‍ട്ട്

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (ജനറല്‍ വിഭാഗം), വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (എസ്.സി വിഭാഗം)

ലൈഫ് മിഷന്‍- കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍,  ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശ നിയമം 2005

1) പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ശ്രീമതി.ഗംഗാലക്ഷ്മി എസ് സെക്രട്ടറി, വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വെണ്മണി .പി.ഒ - 689509 ഫോണ്‍: 0479-2352237, 9496043695 ഇ-മെയില്‍: venmonygp@gmail.com 2) അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ശ്രീ.സന്തോഷ് കുമാര്‍ റ്റി പി ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക്,വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വെണ്മണി .പി.ഒ - 689509 ഫോണ്‍:0479-2352237, 9447501034 3) അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ശ്രീമതി. ഒ. മീനാകുമാരി അമ്മ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍, പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കളക്ടറേറ്റ്.പി.ഒ, ആലപ്പുഴ ഫോണ്‍ : 04772251599

Pension Adalath 2017

DBT-Complaint-2017

Older Entries »