മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 വി. ജെ പൌലോസ്  
2 ലിസി ജോര്‍ജ് 2000-2005
3 മണി കുര്യാക്കോസ്  
4 പി. ആര്‍ നാരായണന്‍ നായര്‍-2005-2010  
പ്രസന്നകുമാരി വാസു2010-2015
4 എം എ ഷാജി 2015- തുടരുന്നു.