2013-14- ലൈസന്‍സ്

 1. 9/535A-എ.ഒ. കുര്യച്ചന്‍ , ആലിയാട്ടുകുടി, പാണംകുഴി                    83 H.P ഓയില്‍മില്‍
 2. 7/254-ഇക്കോരന്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ , മാമ്പിള്ളിക്കുടി                                ബേക്കറി & പലചരക്ക്
 3. 5/16-വിജയമ്മ കുമാരന്‍ , നമ്പ്യാളില്‍    , നെടുങ്ങപ്ര                             10H.P  ഫ്ലവര്‍& ഓയില്‍മില്‍
 4. 9/113-വര്‍ക്കി ജോസഫ്, പൊക്കത്തായി , പാണംകുഴി                         10H.P  ഫ്ലവര്‍& ഓയില്‍മില്‍
 5. 9/250A-കെ.കെ.അജയന്‍ , കല്ലിടുമ്പി , പാണംകുഴി                                സോഡാ നിര്‍മ്മാണം
 6. 1/68കുര്യാക്കോസ് വര്‍ഗീസ് , മാമ്പിള്ളി , വേങ്ങൂര്‍                              പന്നി , കോഴി, പോത്ത് ഇറച്ചി വ്യാപാരം
 7. 8/290 പി.സി.മത്തായി , പുതുശ്ശേരി, കൊമ്പനാട്                                    സ്റ്റേഷനറി
 8. 5/276 കെ.എം.എല്‍ദോ, കോമത്ത് , നെടുങ്ങപ്ര                                     അങ്ങാടി പച്ചമരുന്ന് വ്യാപാരം
 9. 8/172B ഓമന സുധാകരന്‍, ഞണ്ടാടി , കൊമ്പനാട്                                സ്റ്റേഷനറി
 10. 9/374C  എല്‍ദോ, പി.പി , പാറക്കല്‍, പാണംകുഴി                              പലചരക്ക്   വ്യാപാരം
 11. 1/91A സന്തോഷ്.റ്റി.യു , താനത്ത് , വേങ്ങൂര്‍                                            ഹോട്ടല്‍
 12. 7/303A അമ്മിണി കുര്യാക്കോസ് , ചേരാടി, ക്രാരിയേലി                  അച്ചാര്‍  നിര്‍മ്മാണം
 13. 7/70 പി.എം.ജോസഫ് , പടിയ്ക്കക്കുടിക്രാരിയേലി                           10H.P  ഫ്ലവര്‍& ഓയില്‍മില്‍
 14. 6/306A മറിയാമ്മ മത്തായി , തോട്ടുംപുറം , മേക്കപ്പാല                   10H.P  ഫ്ലവര്‍& ഓയില്‍മില്‍
 15. 4/52A ഡേവിഡ്.പി.ജോര്‍ജ്ജ്, പൈനാടത്ത് , പ്ലാമുടി                           10H.P  സ്റ്റീല്‍ ഫര്‍ണിച്ചര്‍(ഗ്ലോറിയ ഇന്‍ഡ്സ്ട്രീസ്)
 16. 9/379C എം.വി.ജോസഫ് , മാലിക്കുടി, പാണംകുഴി                             10H.P   റൈസ്മില്‍
 17. 5/124A ബി,മനു , കൈപ്പിള്ളിപ്പറമ്പത്ത് , കടുവാള്‍                               സാനിട്ടറി ഉത്പന്നങ്ങള്‍  സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വില്പന
 18. 5/367 കെ.കെ.രാജന്‍ , കോലേക്കാടന്‍ , നെടുങ്ങപ്ര                             ബേക്കറി
 19. ഔസോഫ് പൌലോസ് , കണ്ണാടന്‍                                                                   പലചരക്ക്
 20. ഔസോഫ് പൌലോസ് , കണ്ണാടന്‍
 21. സി.ഇ.ബിനു , ചുള്ളി
 22. കെ.കെ പൌലോസ് , കുറുപ്പന്‍                                                                     10 എച്ച്.പി ഫളവര്‍ ക്ഓയില്‍മില്‍
 23. എം.കെ.രവീന്ദ്രന്‍ , മുളവക്കുടി                                                                    10 എച്ച്.പി കോര്‍ഷികോപകരണ നിര്‍മ്മാണം
 24. കെ.ശിവന് , ഊരാട്ടുപടി                                                                                 9 എച്ച്.പി  എഞ്ചി.വര്‍ക്സ്
 25. എം.ഡി.ജോര്‍ജ്ജ് , മൊളേക്കുടി                                                                  9.5 എച്ച്.പി എഞ്ചിവര്‍ക്ക്സ്
 26. പി.എന്‍.തങ്കപ്പന്‍ , പനമോളി                                                                     5 എച്ച്.പി ഗേറ്റ് ഗ്രില്‍  നിര്‍മ്മാണം
 27. എന്‍.പി.ഗംഗാധരന്‍ , ഞാറ്റുംപറമ്പില്‍                                                 23 എച്ച്.പി ഉപയോഗിച്ച്  പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്ന നിര്‍മ്മാണം
 28. സാവിത്രി നാരായണന്‍ , മുളവക്കുടി                                                   48 എച്ച്.പി ഉപയോഗിച്ച് അവല്‍മില്‍
 29. എം.കെ.ഭാസ്കരന്‍ , മാടശ്ശേരിക്കുടി                                                 ചായക്കട
 30. എം.കെ. കുഞ്ഞിരാമന്‍ , മുണ്ടേക്കുടി                                               പലചരക്ക്
 31. എന്‍.എ.തോമസ് ,  ചൂരമുടി  , ഗ്രാനൈറ്റ്സ്                                  കരിങ്കല്‍ക്വാറി
 32. ബെറ്റി മത്തായികുഞ്ഞ്