വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികകളും ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും

2018-19 ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

2019-20 ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

2018-19 ലെ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്‌ വകുപ്പിന്റെ ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18 ലെ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്‌ വകുപ്പിന്റെ ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020– അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വേങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സുപ്രഭാതം പത്രത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന സപ്ലിമെന്‍റ്

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

2020 തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടര്‍മാരുടെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക വേങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ടും താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴിയും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്

http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view

വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ]

paddy-beneficiary

pepper_banana_mudpot

കട്ടില്‍_sc

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്

പോത്തുംകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍

ഫര്‍ണിച്ചര്‍ SC

മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

ലാപ്ടോപ്-sc

വിവാഹ ധനസഹായം

വീട് റിപ്പയര്‍ SC

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌SC

ലൈഫ് മിഷന്‍- ആക്ഷേപങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍- ആക്ഷേപങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ലൈഫ് സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭവനരഹിതര്‍

Tender 2

Regarding the Electrification of Anganavaditender2

Tender 1

Regarding the Purchase of Computers, Streetlight repair, Minimast Light

tender12