പുതിയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം 20 ജൂണ്‍ 2020 ന് നിര്‍വ്വഹിച്ചു

131141112index27

1710413

7652425

26

ലേല പരസ്യം- പ്രളയത്തിൽ പുഴകളിൽ അടിഞ്ഞ എക്കല്‍/മണല്‍ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യല്‍

jbk-1024x7683

ലേല പരസ്യത്തിന്‍റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.<<<<<ലേലം>>>>>>

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2019-2020

plants-agriculture-500x500

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2019-20 (ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

കൊവിഡ് 19- കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

whatsapp-image-2020-03-28-at-114908-am1whatsapp-image-2020-03-30-at-13307-pm2

കോവിഡ് 19- കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍                       ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെകാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

—->>>കമ്മ്യൂണിറ്റി <<<–

ബഡ്ജറ്റ് 2020-21

financial-accounting-financial-statement-finance-accountant-accounting1

ബഡ്ജറ്റ് 2020-21 (ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

121

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമസഭയുടേയും   ഭരണസമതിയുടേയും (08/08/2019  തിയ്യതിയിലെ  2/1)  നമ്പര്‍ തീരുമാന  പ്രകാരം  അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊഴില്‍ രഹിത വേതന വിതരണം

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊഴില്‍ രഹിത വേതന വിതരണം    ആഗസ്റ്റ് 27 ,29 , 30

തിയ്യതികളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

index

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ISO 9001-2015 അംഗീകീരത്തിന്‍റെ നിറവില്‍…..

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ സമഗ്രമായ വികസനം, സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക മേഖലകളില്‍ ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കടമകളും നിര്‍വ്വഹിക്കുകയും ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക്സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിന് ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് ഐഎസ്ഒ നേട്ടം ഗുണകരമാകും…

iso

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ഫയല്‍ അദാലത്ത്

permit

മിഷന്‍ ക്ലീന്‍ വയനാട് ശുചീകരണ വാര്‍ഡ് തല ചിത്രങ്ങള്‍