ജനപ്രതിനിധികള്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2020

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വെളളാര്‍ അഷ്ടപാലന്‍ വി. എസ് മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
2 കടവിന്‍മൂല ജി. സുരേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ എസ്‌ സി
3 മുട്ടയ്ക്കാട് ഗീത പി മെമ്പര്‍ എസ്‌ സി വനിത
4 പനങ്ങോട് ആർ. എസ്. ശ്രീകുമാർ പ്രസിഡന്റ് ജനറല്‍
5 വെണ്ണിയൂര്‍ അജിത എസ് മെമ്പര്‍ എസ്‌ സി വനിത
6 നെല്ലിവിള റാണി വത്സലന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ വനിത
7 മാവുവിള സുനിത ബിനു മെമ്പര്‍ വനിത
8 ഓഫീസ് വാര്‍ഡ് രമപ്രിയ എം. പി മെമ്പര്‍ വനിത
9 പെരിങ്ങമ്മല മനോജ് എസ് മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
10 ഇടുവ ജോയി എസ് മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
11 മംഗലത്തുകോണം ആർ. വി രാജേഷ് മെമ്പര്‍ എസ്‌ സി
12 കട്ടച്ചല്‍ക്കുഴി ബി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
13 ചാവടിനട ശൈലജകുമാരി ബി മെമ്പര്‍ വനിത
14 സിസിലിപുരം മിനി വേണുഗോപാല്‍ മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
15 വെങ്ങാനൂര്‍ പ്രെമി. പി മെമ്പര്‍ എസ്‌ സി വനിത
16 ഡോ.അംബേദ്കര്‍ഗ്രാമം പ്രമീള എസ് മെമ്പര്‍ വനിത
17 കല്ലുവെട്ടാന്‍കുഴി സുഗന്ധി എസ് മെമ്പര്‍ വനിത
18 ആഴാകുളം എസ്. ചിത്രലേഖ മെമ്പര്‍ വനിത
19 തൊഴിച്ചല്‍ വിജയ പ്രദീപന്‍ മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
20 കോവളം ബൈജു എസ് മെമ്പര്‍ ജനറല്‍