ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാര്‍ ജെ എസ്
അസിസ്സന്‍റ് സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു എസ്
ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് രേണുക പി
അക്കൌണ്ടന്‍റ് ജയശങ്കര്‍ വി ആര്‍
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് അഭിലാഷ് വി ജി
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ലക്ഷ്മി ആര്‍ കുറുപ്പ്
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് നജീബ് ജെ
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ഗീത കുമാരി ഡി
ക്ലര്‍ക്ക് ബിജി ആര്‍ എസ് കുറുപ്പ്
ക്ലര്‍ക്ക് കുമാരി ബീന
ക്ലര്‍ക്ക് സീജ ഒ പി
ഓഫീസ് അറ്റന്‍റഡ് രാജേശ്വരി എന്‍ എന്‍
ഓഫീസ് അറ്റന്‍റഡ് ശില്‍പ എ ആര്‍
ഡ്രൈവര്‍ റജിന്‍ എസ്
പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍ ശ്യാമള അമ്മ