കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

http://lsgelection.kerala.gov.in/

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം

img_2427-21

അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 19,24,25,42,43,61.

additional-list-valam-etc-pdf-sakarma

വിദേശ തൊഴില്‍ ധന സഹായം അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-എസ്.സി

sc-foreign-job

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ-പൊതു വിഭാഗം അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്

copy-of-addidional-diary-e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d1

2019-20 വര്‍ഷത്തെ ശാരീരീക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് പഠന സഹായം അഡീഷന്‍ ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്

additional-beneficiary-list-scholarship

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം 2019

വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില് തൊഴില് രഹിത വേതനം കൈപറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള് വരുമാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക്,റേഷന് കാര്ഡ്,ആധാര് കാര്ഡ് എന്നിവ സബിതം 01/09/2019 നകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്

പ്രളയം 2019-വിവിധ ക്യാമ്പുകളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരുടെ പേരു വിവരം

flood-2019

അന്തിമ ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ജനറല്‍,എസ്.സി വിഭാഗം-2019-20

എസ്.ടി വിഭാഗം-2019-20