മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമ നമ്പര്‍  മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം വര്‍ഷം
1 അഡ്വ.പി.ജെ നാരായണന്‍ 1953-1963
2 ഇ.ജെ ദേവസ്യ 1963-1979
3 കെ.എന്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പിള്ള 1979
4 എം.എം ജോസഫ് 1979-1988
5 പി.ശങ്കരന്‍കുട്ടി നായര്‍ 1988-1991
6 എം.എം.ജോസഫ് 1991-1995
7 സുരേഷ് മൈലാട്ടുപ്പാറ 1995-2000
8 വി.ജെ ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ നായര്‍ 2000-2003
9 വി.എന്‍ വേണുഗോപാല്‍ 2003-2004
10 വി.ജെ.ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ നായര്‍ 2004-2005