വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2020-21 - കാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കോവിഡ് 19 അറിയിപ്പ്

img-20200611-wa01451

സൌജന്യ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

food-supply-list

ABC(Animal Birth Control) പ്രോഗ്രാം മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി

തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ (ABC Programme)ഭാഗമായി വെള്ളാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയര്‍മാനായി താഴെ പറയുന്നവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഒരു മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.
ചെയര്‍മാന്‍/ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍-പ്രസിഡന്റ്,വെള്ളാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കണ്‍വീനര്‍-വെറ്റിനറി സര്‍ജ്ജന്‍,വെറ്റിനറി ഡിസ്പെന്‍സറി,കുളത്തൂര്‍പ്രയാര്‍
അംഗങ്ങള്‍
1.സെക്രട്ടറി,വെള്ളാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2.മെഡിക്കല്‍ ആഫീസര്‍-പ്രൈമറി ഹെല്‍ത്ത് സെന്റര്‍,വെള്ളാവൂര്‍
3.സി.ഡി.എസ് ചെര്‍പേഴ്സണ്‍,വെള്ളാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
4.ശ്രീ ബാബു ലൂക്കോസ്,പന്നാംപാറ
5.ശ്രീ വിശ്വനാഥന്‍ നായര്‍,കണ്ണന്താനം,താഴത്തുവടകര

2020 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക  www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

ISO CERTIFICATION

ISO CERTIFICATION

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

മേല്‍വിലാസം

വെള്ളാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
മണിമല പി.ഓ
കോട്ടയം ജില്ല
പി.ന്‍. 686543
ഫോണ്‍ 04828-247125
ഇ-മെയില്‍ - vellavoorgpktm@gmail.com
പ്രസിഡന്‍റ് - 9496044730
സെക്രട്ടറി - 9496044731

അറിയിപ്പുകള്‍

* കെട്ടിട നികുതി ഓണ്‍ലൈനായി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം


*ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി യോഗങ്ങള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍