പ്രളയം 2019 - ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പില്‍ അംഗങ്ങളായിരുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

വടക്കുംകര വില്ലേജ്

കാരുമാത്ര വില്ലേജ്

തെക്കുംകര വില്ലേജ്

വള്ളിവട്ടം വില്ലേജ്

വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര ദിനാഘോഷം

വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് സ്വാതന്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദേശിയ പതാക ഉയര്ത്തല് വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസി‍ഡന്റ് ശ്രീമതി. പ്രസന്ന അനില്കുമാര് നിര്വ്വഹിക്കുന്നു.

img-20190815-wa00822img-20190815-wa0070 img-20190815-wa00733

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ശ്രീ.ഷാനവാസ് വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുസാഫരിക്കുന്നില്‍ അപകട ഭിഷണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്നു.

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ശ്രീ.ഷാനവാസ് വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുസാഫരിക്കുന്നില്‍ അപകട ഭിഷണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്നു. വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസി‍ഡന്റ് ശ്രീമതി. പ്രസന്ന അനില്കുമാര്
നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങള് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു.
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ശ്രീ.ഷാനവാസ് വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുസാഫരിക്കുന്നില്‍ അപകട ഭിഷണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്നു img-20190813-wa0022

കാലവര്‍ഷക്കെടുതി ഗവ.യു പി സ്ക്കൂള്‍ ,കോണത്തുകുന്ന് - പരിസരം മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം,KSEB പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്തംഭിച്ചു

img-20190809-wa00091

വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു

വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ യോഗാ ദിനം ആചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ജനപ്രതിനിധികളും,ജീവനക്കാരും,സ്ക്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നു.yoga-day

വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്തിന് ISO 9001:2015 നേട്ടം

vellangallur-iso-gp

വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കല്‍ ഗ്രാമസഭ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

gramasabha-january-20191

ആദരാഞ്ജലികള്‍ ‍ഞങ്ങളുടെ പ്രിയയ്ക്ക്”- ക്ലര്‍ക്ക്- വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (DOD-26.12.2018)

ആദരാഞ്ജലികള്‍ ‍ഞങ്ങളുടെ പ്രിയയ്ക്ക്

വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വികസന സെമിനാര്‍ 13-12-2018 വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ 10.30 ന്

vikasana-seminar-notice

വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നവീകരിച്ച ഓഫീസ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം 02-12-2018 ഞായറാഴ്ച്ച ബഹു-തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.എ.സി.മൊയ്തിന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു

ഉദ്ഘാടനം

img_2702

സോളാര്‍ പാനല്‍ ഉദ്ഘാടനം- ശ്രീ .പി.ജെ.ജെയിംസ് (ബഹു.പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ,തൃശൂര്‍ ) -നിര്‍വ്വഹിച്ചു

img_2715

Older Entries »