ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംഗമം

lifemission

ഐ.എസ്.ഒ പ്രഖ്യാപനം

iso-21

Elected Members

LSGI Election 2015
Vazhoor Block Panchayat, Kottayam
Ward No Ward Name Elected Members Party Reservation
1 KARUKACHAL K P BALAGOPALAN NAIR CPI(M) General
2 NEDUMKUNNAM RAJESH INC General
3 PULICKALKAVALA GEETHA S PILLAI CPI(M) Woman
4 KODUNGOOR K S VIJAYAKUMAR CPI General
5 PONKUNNAM A R SAGAR CPI(M) General
6 CHIRAKKADAVU AMMINIAMMA CPI(M) Woman
7 CHERUVALLY JAYA A M BJP Woman
8 MANIMALA JOSEKUTTY KC(M) General
9 VELLAVOOR SUMA DEVI G INC Woman
10 KANAM SURESH K GOPAL CPI SC
11 PATHANAD SUSHAMA SIVADAS INC Woman
12 CHELAKOMPU ROSAMMA THOMAS KC(M) Woman
13 KOOTHRAPPALLY KUSUMAM GEORGE KC(M) Woman

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍