കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

Voters list 2020

Limted Tender Solar Street Light

tender-notice-solar

Beneficiary list for cot 2018-19


ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

1.ജലനിധി പദ്ധതി - മഴവെള്ള സംഭരണി

2.മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വല വിതരണം

3.വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

4. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഡിങ്കി

5.ഭിന്നശേഷി സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

6. പാല്‍വില സബ്സിഡി

7.പച്ചക്കറി കൃഷി

8.നെല്‍വിത്ത് വിതരണം

9.നെല്‍കൃഷി-സംഘക്കൃഷി

10.നെല്‍ക്കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്

11.തെങ്ങിന് ജൈവവളം

12.കിണര്‍ റീചാര്‍ജ് ജനറല്‍

13.കിണര്‍ റീചാര്‍ജ് എസ് സി

14. എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

15.കറവപശു വിതരണം

“മാലിന്യത്തില് നിന്നും മോചനം” ഏകദിന പരിശീലനം

ജനന-മരണം വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് - 2017


ജനപ്രതിനിധികള്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഒരിയര സുമ കണ്ണന്‍ INC വനിത
2 ഇടയിലെക്കാട് കരുണാകരന്‍ വി കെ CPI(M) ജനറല്‍
3 മാടക്കാല്‍ അബ്ദുള്‍ ഹക്കീം IUML ജനറല്‍
4 തയ്യില്‍ കടപ്പുറം പ്രസന്ന പി CPI(M) വനിത
5 കന്നുവീട് കടപ്പുറം എം വി സരോജിനി INC വനിത
6 ഉദിനൂര്‍ കടപ്പുറം കെ പുഷ്പ CPI(M) വനിത
7 വലിയപറമ്പ പി പി ശാരദ INC വനിത
8 പട്ടേല്‍ കടപ്പുറം കെ മാധവന്‍ CPI(M) എസ്‌ സി
9 പടന്ന കടപ്പുറം കെ കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി CPI(M) ജനറല്‍
10 ബീച്ചാരകടപ്പുറം സുഹറ IUML വനിത
11 പന്ത്രണ്ടില്‍ സി കെ സുമതി CPI(M) വനിത
12 വെളുത്തപൊയ്യ എം കെ എം അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍ IUML ജനറല്‍
13 മാവിലാകടപ്പുറം എം ടി അബ്ദുള്‍ ജബ്ബാര്‍ IUML ജനറല്‍