അപേക്ഷ ഫോമുകള്‍

പെന്‍ഷന്‍ സത്യപ്രസ്താവന

ലേലം നോട്ടീസ്

ലേലം

BENIFICIARY LIST

tec-asst1

SALARY OF STAFF IN PANCHAYATH

SALARY OF PANCHAYAT STAFF

BUILDING PERMIT DETAILS

BUILDING PERMIT 2014-15

BUILDING PERMIT 2015-16

BUILDING PERMIT 2016-17

BUILDING PERMIT 2017-18

BUILDING PERMIT 2018-19

ELECTION

DRAFT VOTER’S LIST

BOOTH WISE

ELECTION DRAFT VOTERS LIST 2015

PLAN EXPENDITURE

12-13

13-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

D& O LICENSE REG

D & O LICENSE

WARD MEMBERS

PANCHAYATH  GENERAL  ELECTION  -  2015
G068 VADAVANNUR  GRAMA  PANCHAYATH  DETAILS  OF  MEMBERS
WARD NAME RESERVATION NAME OF MEMBER ADDRESS MOBILE NUMBER
MAZHURKAVU WOMEN M SYRANTHRI(President) W/O K.N.MOHANDAS KOTTENGODE  KARIPODE(PO) 9496047236
PILAPULLY GENERAL K VENU S/O KRISHNAN PUTHANKALAM VADAVANNUR (PO) 828I025976
MULLAKKALKULAMBU GENERAL K MURUKADASAN (Welfare standing committee chairman) S/O KANDAN      MULLAKAL KULAMBU VADAVANNUR(PO) 9497338988
POKKUNI SC V GURUVAYURAPPAN S/O VELAYUDHAN POKKUNNI VADAVANUR(PO) 9746931798
THANKAYAM GENERAL DEEPAK P J S/O JANARDHANAN ALAMKODI UPILAMKUNNU VADAVANNUR(PO) 9995426132
KOOTHAMPAKKU WOMEN PRAVEENA MAHESH W/O MAHESH KARUTHEDATH KULAMBU VADAVANNUR(PO) 9895864831
MENAMGATHU GENERAL CHANDRAN C S/O CHEDAYAN MAZHUVANPADAM VADAVANUR(PO) 9995829832
MADATHANARA WOMEN A JAYANTHI W/O MADHAVAN

ARJUN NIVAS OOTTRA VADAVANNUR(PO)

9446764644
V P THARA WOMEN PRAMILA K W/O SATISH KUMAR

SREE NILAYAM VAIDHYASALA VADAVANNUR(PO)

9496689857
PALLAM SC WOMEN] PARVATHI C W/O SUNDARAN

PALLAM VADAVANNUR(PO)

9656258191
KEEZCHIRA GENERAL P A RAJEEV(Vice President) S/O ANANTHA KRISHNAN PERUMBIDARAKKALAM VADAVANNUR(PO) 9446941267
PATTATHALACHI WOMEN PADMAVATHY T W/O SREENIVASAN SREENIVAS PEYATTUPARAMBU VADAVANNUR(PO) 9387504815
KAKKRAKALAM SC WOMEN VINITHA C W/O K MURUKAN  KAKKARAKKALAM VADAVANNUR(PO) 9447096012