ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്- പ്രിന്‍റിംഗ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍

quatation-notice

റീ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

re-tender

പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാമത്

plan

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

tender-avdertsmnt

Tender Notification

Tender Notification

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

agri

as

block

Fisheries

Head Mistress

ICDS Supervisor

VEO

vetinary

2019-20 വികസന സെമിനാര്‍

1-12 1-21-3

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് അപേക്ഷ ഫോം

pension-adalath-proforma

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വികസന സെമിനാര്‍ സംബന്ധിച്ച്

vikasanaseminar

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് 2018

pension-adhalath

« Newer Entries - Older Entries »