വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് അപേക്ഷ ഫോം

pension-adalath-proforma

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വികസന സെമിനാര്‍ സംബന്ധിച്ച്

vikasanaseminar

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് 2018

pension-adhalath

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി- മാര്‍ഗ്ഗരേഖ

guildlines-plan

ടെണ്ടര്‍/ ക്വട്ടേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്

tender

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-മത്സ്യഗ്രാമസഭ

മത്സ്യഗ്രാമസഭ1 img-20181211-wa0015

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

tender-details

പ്രളയകെടുതി- റീബിള്‍ഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

complte-loss

total percentage wise

ക്യമ്പ് കളക്ഷന്‍ നോട്ടീസ്

camp

ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

grama-sabha

« Newer Entries - Older Entries »