മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍  മുന്‍പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 ജോര്‍ജ്ജ് ചിലങ്ങര 1952-1964
2 പി. കെ മാധവന്‍ 1964-1977
3 കെ. കെ ശ്രീധരന്‍ 1977-1982
4 പി. കെ വാസവന്‍ 1982-1987
5 റ്റി. ആര്‍ ബോസ് 1988-1995
6 സദിനി ഗോപി 1995-2000
7 കെ. പി വില്‍സണ്‍ ദാസ് 2000-2005
7 ടി ജി അശോകന്‍ 2005-2010