ലൈഫ് വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത്തല പ്രഖ്യാപനം, തല്‍സമയസംപ്രേക്ഷണം

life11

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം- മെറ്റീരിയല്‍ സപ്ലൈ- എം എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി എസ്

tender

പ്രളയത്തില്‍ ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

1 2

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

tender notice

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

tender notification

MANUAL TENDER NOTIFICATIONS LSGD WORKS

visit   window number G107417/2019

http://tender.lsgkerala.gov.in/Tender/G107417_2019.PDF

Tender Notifications

visit   window number G107371/2019

http://tender.lsgkerala.gov.in/Tender/G107371_2019.pdf

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്- പ്രിന്‍റിംഗ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍

quatation-notice

റീ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

re-tender

പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാമത്

plan

Older Entries »