ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

tender-avdertsmnt

Tender Notification

Tender Notification

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

agri

as

block

Fisheries

Head Mistress

ICDS Supervisor

VEO

vetinary

2019-20 വികസന സെമിനാര്‍

1-12 1-21-3

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് അപേക്ഷ ഫോം

pension-adalath-proforma

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വികസന സെമിനാര്‍ സംബന്ധിച്ച്

vikasanaseminar

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് 2018

pension-adhalath

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി- മാര്‍ഗ്ഗരേഖ

guildlines-plan

ടെണ്ടര്‍/ ക്വട്ടേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്

tender

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-മത്സ്യഗ്രാമസഭ

മത്സ്യഗ്രാമസഭ1 img-20181211-wa0015

Older Entries »