ലേലം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

qutation qutation1

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Beneficiary List

മത്സ്യ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായുള്ള മത്സ്യസഭ, വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് പൊതുയോഗം

malsya img_0030

malsya-2 img_0022

തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം വിതരണം സംബന്ധിച്ച്

unemployement

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2016-17 വര്‍ഷത്തെ നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ്

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2016-17 വര്‍ഷത്തെ നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പുകള്‍ 20.02.2016 മുതല്‍ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. എല്ലാ നികുതി ദായകരും പ്രസ്തുത ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

camp-collection-notice-2016-17

ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍

ക്വട്ടേഷന് നോട്ടീസ്

qutation

വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് പൊതുയോഗം

img_0024

img_0028

മുട്ടകോഴി വിതരണോത്ഘാടനം

112

മുട്ടകോഴി വിതരണോത്ഘാടനം

1

Older Entries »