വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഐ എസ് ഒ (9001: 2008) പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങ്

vadakkekkara-panchayath-iso declaration

ഐ എസ് ഒ (9001: 2008) സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

iso certificate

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍

ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ മേല്‍വിലാസവും ഫോണ്‍ നമ്പറും

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2015-16

Beneficiary List 2015-16

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷനുകള്‍- അക്കൌണ്ട് വഴി

2015 ഫെബ്രുവരി, മാര്‍ച്ച്, ഏപ്രില്‍, മെയ്, ജൂണ്‍ മാസത്തെ വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷനുകള്‍ (കര്‍ഷക തൊഴിലാളി, വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍, അവിവാഹിത പെന്‍ഷന്‍, വിധവാ പെന്‍ഷന്‍) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക്/ പോസ്റ്റോഫീസ് അക്കൌണ്ടുകലില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവരം അറിയിക്കുന്നു. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ അക്കൌണ്ട് പാസ്സ് ബുക്കുമായി ചെന്ന് പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തോഫീസില്‍ നിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015 - വോട്ടര്‍ പട്ടിക

Voters List

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം

Read More

ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യം മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച്

tender-1

ഇലക്ഷന്‍ 2015-16

election

1-ാം വാര്‍ഡ് മാല്യങ്കര പോസ്റ്റ ഓഫീസ് റോഡ് ഉത്ഘാടനം

img_0002 img_0001

Older Entries »