അതുല്യം പതാക ഉയര്‍ത്തല്‍- വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

20141017_1105471
20141017_110655

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ward 20
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 1

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്- വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച്

D & O Licence Notification

തൊഴില്‍ രഹിതവേതനം സംബന്ധിച്ച്

02.09.2014 തീയതിയില്‍ ഹര്‍ത്താല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ തൊഴില്‍ രഹിതവേതനം 04.09.2014, 05.09.2014 തിയ്യതികളില്‍ രാവിലെ 11 മണി മുതല്‍ 4 pm വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ S S L C Book, Transfer Certificate, Employement Card, Ration Card , 2 സെറ്റ് ഫോട്ടോഎന്നിവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

തൊഴില്‍ രഹിതവേതനം അറിയിപ്പ്

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍രഹിതവേതനം കൈപ്പറ്റി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ 10 മാസത്തെ തൊഴില്‍ രഹിതവേതനം 03.09.2014, 04.09.2014 തിയ്യതികളില്‍ രാവിലെ 11 മണി മുതല്‍ 4 pm വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ S S L C Book, Transfer Certificate, Employement Card, Ration Card , 2 സെറ്റ് ഫോട്ടോ എന്നിവ സഹിതം കൃത്യസമയത്ത് വന്ന് വേതനം കൈപ്പറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകള്‍

2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകള്‍

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (Newly Added Beneficiaries included)

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ -ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
50 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ -ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
വിധവാ പെന്‍ഷന്‍- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

വിവരാവകാശ നിയമം 2005- വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15
ജീവനക്കാരുടെ പേര്, തസ്തിക, വേതന വിവരങ്ങള്‍
ജീവനക്കാരുടെ പേര്, തസ്തിക, സേവന വിവരങ്ങള്‍
കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
50 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
വിധവാ പെന്‍ഷന്‍-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
ജനകീയാസൂത്രണം 2013-14 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 1
ജനകീയാസൂത്രണം 2013-14 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഐ എ വൈ
ജനകീയാസൂത്രണം 2013-14 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഐ എ വൈ 1
ജനകീയാസൂത്രണം 2013-14 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കാലിത്തീറ്റ
ജനകീയാസൂത്രണം 2013-14 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കന്നുകുട്ടി

Approved Projects Fund Wise Report 2013-14

ലേല ക്വട്ടേഷന്‍

quatation
quatation-001

Older Entries »