ലേലം -ക്വട്ടേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്

lelam

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2015-2016 വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റില്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണതിനും റോഡ് നിര്‍മ്മാണതിനും കുഞ്ഞിത്തൈ എസ് സി കോളനി വികസനത്തിനും മുന്‍തൂക്കം നല്‍കി

Budget

ടെന്‍ഡര്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

qutation

qutation

ടെന്‍ഡര്‍ സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍- ടച്ച് സ്ക്രീന്‍

ടച്ച് സ്ക്രീന്‍

ടെന്‍ഡര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍- കുടിവെള്ള ടാങ്ക്

കുടിവെള്ള ടാങ്ക്

ടെന്‍ഡര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍- വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍

ടെന്‍ഡര്‍- പഠനോപകരണങ്ങള്‍

ടെന്‍ഡര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍- സൈക്കിള്‍

ടെന്‍ഡര്‍- സൈക്കിള്‍

ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യം

tender2

പെന്‍ഷന്‍ അക്കൌണ്ട് വഴി ആക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

പെന്‍ഷന്‍

അംഗന്‍വാടികള്‍ക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൌ, കുക്കര്‍, ബ്ലാക്ക് ബോര്‍ഡ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു

anganvadi

Older Entries »