ടെന്‍ഡര്‍ സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍- ടച്ച് സ്ക്രീന്‍

ടച്ച് സ്ക്രീന്‍

ടെന്‍ഡര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍- കുടിവെള്ള ടാങ്ക്

കുടിവെള്ള ടാങ്ക്

ടെന്‍ഡര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍- വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍

ടെന്‍ഡര്‍- പഠനോപകരണങ്ങള്‍

ടെന്‍ഡര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍- സൈക്കിള്‍

ടെന്‍ഡര്‍- സൈക്കിള്‍

ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യം

tender2

പെന്‍ഷന്‍ അക്കൌണ്ട് വഴി ആക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

പെന്‍ഷന്‍

അംഗന്‍വാടികള്‍ക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൌ, കുക്കര്‍, ബ്ലാക്ക് ബോര്‍ഡ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു

anganvadi

ക്വട്ടേഷന്‍ പുനര്‍ ലേല പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍ പുനര്‍ ലേല പരസ്യം

പരസ്യ നികുതി കരട് ബൈലോ നോട്ടീസ്

parasya-bylaw-notice

പരസ്യ നികുതി കരട് ബൈലോ

പരസ്യ ബൈലോ

Older Entries »