സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന് അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് വിഷു കൈനീട്ടവും അരിയും കമ്പിതിരിയും നല്‍കി

സാന്ത്വന പരിചരണം
സാന്ത്വന പരിചരണം
സാന്ത്വന പരിചരണം
സാന്ത്വന പരിചരണം
സാന്ത്വന പരിചരണം

ഗവണ്‍മെന്‍റ് എല്‍ പി സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചറും ലൈബ്രറികള്‍ക്ക് പുസ്തകവും വിതരണം ചെയ്തു

ഫര്‍ണീച്ചറും പുസ്തകവും വിതരണം

ലേലം -ക്വട്ടേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്

lelam

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2015-2016 വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റില്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണതിനും റോഡ് നിര്‍മ്മാണതിനും കുഞ്ഞിത്തൈ എസ് സി കോളനി വികസനത്തിനും മുന്‍തൂക്കം നല്‍കി

Budget

ടെന്‍ഡര്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

qutation

qutation

ടെന്‍ഡര്‍ സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍- ടച്ച് സ്ക്രീന്‍

ടച്ച് സ്ക്രീന്‍

ടെന്‍ഡര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍- കുടിവെള്ള ടാങ്ക്

കുടിവെള്ള ടാങ്ക്

ടെന്‍ഡര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍- വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍

ടെന്‍ഡര്‍- പഠനോപകരണങ്ങള്‍

ടെന്‍ഡര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍- സൈക്കിള്‍

ടെന്‍ഡര്‍- സൈക്കിള്‍

ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യം

tender2

Older Entries »