കോവിഡ് 19 - കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സേന(Communitty Volunteer Corps)

ദുരന്ത നിവാരണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്  ബഹു മുഖ്യന്ത്രിയുടെ  സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധസേനയില്‍ അംഗമാകുന്നതിന്  2020ഫെബ്രുവരി 28 ന് മുന്‍പ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക

രജിസ്ട്രേഷന്‍

എ ബി സി പ്രോഗ്രാം

പഞ്ചായത്ത്തല കമ്മറ്റി

ഗ്രാമസഭ

നോട്ടീസ്

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

ഹരിത ഓഫീസ്  പ്രഖ്യാപനം

ഹരിത ഓഫീസ് പ്രഖ്യാപനം

img-20180605-wa0057

കേരളോത്സവം - 2017


സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം

പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി.മേരി എം ടി പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നു

പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി. മേരി എം ടി പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നു

മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്യം പ്രഖ്യാപനം

മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപനം

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

ഉഴവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വ്വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കരട് ലിസ്റ്റ് 01/08/2017 ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹനം - 06/07/2017

നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഭൂമി കൃഷി യോഗ്യമാക്കല്‍ പദ്ധതി

നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഭൂമി കൃഷി യോഗ്യമാക്കല്‍ പദ്ധതി

നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

വിത്ത് വിതയ്ക്കല്‍

വിത്ത് വിതയ്ക്കല്‍

കര്‍ഷകരെ ആദരിയ്ക്കല്‍

കര്‍ഷകരെ ആദരിയ്ക്കല്‍

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം-ജൂണ്‍5

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടേയും പ്രസിഡന്റിന്റേയും നേതൃത്വത്തില്‍ വൃക്ഷത്തൈ നടന്നു

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടേയും പ്രസിഡന്റിന്റേയും നേതൃത്വത്തില്‍ വൃക്ഷത്തൈ നടന്നു