വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വെളിയന്നൂര്‍ വത്സാ രാജന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 പഴമല ലിസി ബേബി മുളയിങ്കല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 രാമപുരം കെ.ആര്‍.ശശീന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) എസ്‌ സി
4 ഉഴവൂര്‍ മോളി ലൂക്കോസ് മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) വനിത
5 മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി നിര്‍മ്മലാ ദിവാകരന്‍ പ്രസിഡന്റ് കെ.സി (എം) വനിത
6 കടപ്ളാമറ്റം തോമസ് റ്റി. കീപ്പുറം വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ കെ.സി (എം) ജനറല്‍
7 വെമ്പള്ളി ബിജു മാത്യു (ബിജു പാതിരിമലയില്‍) മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) ജനറല്‍
8 കാണക്കാരി കെ.പി.ജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 കുറുമുള്ളൂര്‍ ബിജുമോന്‍ മാത്യു മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) ജനറല്‍
10 മാഞ്ഞൂര്‍ മേരി ജോസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 കോതനല്ലൂര്‍ സി.എം.ജോര്‍ജ്ജ് മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) ജനറല്‍
12 കുറവിലങ്ങാട് ആന്‍സി ജോസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 മോനിപ്പള്ളി ലില്ലി മാത്യു മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) വനിത