സ്വച്ഛ്‌ഭാരത്

img_20181002_115729_hht5

img_20181002_143158_hht1

img_20181002_143507_hht1

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020

img_20181002_121639

img_20181002_121438

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് - സംയുimg_20181002_110809_hht1ക്ത യോഗം

വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 28.02.2018 വരെ പലിശയും പിഴ പലിശയും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്

വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 28.02.2018 വരെ പലിശയും പിഴ പലിശയും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്രമം

proceedings-sec-udpr

സമന്വയ

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ നിലവില്‍ വിവധ തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്ത നങ്ങള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തയിനം ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ജോലിഭാരവും സമയനഷ്ടവും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഒരു വിന്‍ഡോയില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന തിനായി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ വികസിപ്പിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സമന്വയ. പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനുമുള്ള സൗകര്യവും സമന്വയയില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

http://samanwaya.ikm.in

അറിയിപ്പ്

exservice-men

വസ്തുനികുതി അറിയിപ്പ്

notice-tax

കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍എടുത്ത നടപടി

May 2017
*********

building-permit-may-2017-2

building-permit-may-2017-1

February

*********

build-proforma-11build-proforma-21

January
*********

build-proforma-2build-proforma-1

December 2014
*********

build-firstbuild-second-half

November 2014
*********

build-november

October 2014
*********

building-permit-october-1building-permit-october-2

September 2014
*********

building-permit-sept-11building-permit-sept-2

August 2014
*********

auguest-first-halfauguest-second-half

July 2014
*********

july-1july-2

June  2014
*********

building-permit-june1building-permit-june2

May 2014
*********

building-permit-may-first-halfbuilding-permit-may2

April 2014
*********

april first halfapril second half

March 2014
**********

March Second HalfMarch First Half

RE Tender

re-tend-mgnregs

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ഉദയംപേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ  2013-14  പദ്ധതിയിൽ  ഉൾപ്പെട്ട  പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് നവീകരണം,  കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലേക്ക്  കസേര  മുതലായ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിന് മത്സരാധിഷ്ടിത  ടെണ്ടരുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്വട്ടേഷന്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 03-02-2014  ,   3 PM

ഉദയംപേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2013-14 പദ്ധതിയുടെ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ 40mm മെറ്റൽ 20mm മെറ്റൽ എം സാന്റ് സിമെന്റ് എന്നിവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് ടെണ്ടരുകൾ  ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്വട്ടേഷന്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 31.01.2014,  3 pm

Older Entries »