കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

ഉദയഗിരി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡിലും വില്ലേജ് ഓഫീസിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുവാനായി -Click Here

റീ- ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം 2019 - 20

റീ - ടെണ്ടര്‍പരസ്യം 2019 -20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019 - 20

കൈത്തറി പരിശീലനം

തരിശുനിലങ്ങളില്‍ പച്ചക്കറികൃഷി

തെങ്ങ്കൃഷി വികസനം

പശുവളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍)

പശുവളര്‍ത്തല്‍ (എസ്. സി)

പശുവളര്‍ത്തല്‍ (എസ്. ടി)

പാല്‍ ഉല്പാദന ബോണസ്

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (എസ്. സി)

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം (എസ്. ടി

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

ഭിന്നശേഷിക്കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ലാപ് ടോപ് വിതരണം (എസ്. ടി)

ലാപ് ടോപ് വിതരണം (എസ്. സി)

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം(ജനറല്‍)

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം(എസ്. ടി)

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (2018-19)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ - എസ്. റ്റി

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ - എസ്. സി

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ - ജനറല്‍

കട്ടില്‍ വിതരണം- എസ്. സി

കട്ടില്‍ വിതരണം- എസ്. റ്റി

കട്ടില്‍ വിതരണം- ജനറല്‍

കരിമീന്‍ കൂട് കൃഷി

കശുമാവിന്‍ തൈ വിതരണം

കുരുമുളക് തൈ വിതരണം

കേഴ്വി ശക്തി കുറഞ്ഞവര്‍ക്ക് ഉപകരണം നല്‍കല്‍

ഗ്രോ ബാഗ് വിതരണം

ജൈവവള സംഭരണ യൂണിറ്റ്

ജൈവവളം വിതരണം

തേനീച്ചകൃഷി

എസ്. സി കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

പിക്കപ് വാന്‍ - എസ്. സി

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍ - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം - എസ്. സി

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപകരണം നല്‍കല്‍

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

മത്സ്യകുളം

പാലുല്പാദന ബോണസ്

ലാപ് ടോപ് വിതരണം - എസ്. റ്റി

ലാപ് ടോപ് വിതരണം - എസ്. സി

വിവാഹധനസഹായം - എസ്. റ്റി

വിവാഹധനസഹായം - എസ്. സി

ശുചിത്വ കിണര്‍

എസ്. സി കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സ്വയം തൊഴില്‍ പരിശീലനം

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍/റീ-ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം (2018-19)

ടെണ്ടര്‍/റീ-ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം - ജൂണ്‍ 2018

1

2

3

ആശ്രയ പദ്ധതി - താക്കോല്‍ ദാനം

asraya

ആശ്രയ പദ്ധതിയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കിയ  വീടിന്‍റെ താക്കോല്‍ദാനകര്‍മ്മം ഉദയഗിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി. മിനി മാത്യൂ നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

quotation-notice-1