ജനപ്രതിനിധികള്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഇരിങ്ങണ്ണൂര്‍ സി.എച്ച്. ബാലകൃഷ്ണന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
2 പാറക്കടവ് ആമിന ടീച്ചര്‍.എ IUML വനിത
3 കല്ലുനിര റീന വി പി CPI(M) വനിത
4 നിടുമ്പറമ്പ് കെ.ചന്ദു മാസ്റ്റര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
5 വാണിമേല്‍ അബ്ദുള്ള തെങ്ങലക്കണ്ടി IUML ജനറല്‍
6 ചെറുമോത്ത് കെ.പി.കൃഷ്ണന്‍ INC എസ്‌ സി
7 നാദാപുരം മണ്ടോടി ബഷീര്‍ മാസ്റ്റര്‍ IUML ജനറല്‍
8 കല്ലാച്ചി റീന.സി.കെ CPI വനിത
9 കുമ്മങ്കോട് ശാഹിന കുന്നത്ത് INC വനിത
10 അരൂര്‍ അഡ്വ: മനോജ് അരൂര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
11 പുറമേരി പങ്കജം.വി CPI(M) വനിത
12 തൂണേരി ടി.എം. ചന്ദ്രി CPI(M) വനിത
13 എടച്ചേരി ടി.കെ.ലിസ CPI(M) വനിത

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

Tender No TBP/AEE/LSGD/Tender/2/2011 of Thuneri Block Panchayat updated in LSGD website (www.lsg.kerala.gov.in). Note the Window No. B3425/2011 for further reference …… വിശദാംശങ്ങള്‍ tender-no-tbp/aee/lsgd/tender22011