പദ്ധതി രേഖ 2019-20

padhadirekha

തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Beneficiary-list

പദ്ധതി രേഖ

padhadirekha2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

AFS

ബജറ്റ് 2018-19

Budget-2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കേരളോത്സവം

കേരളോത്സവംകേരളോത്സവംകേരളോത്സവംകേരളോത്സവംകേരളോത്സവംകേരളോത്സവം

കേരളോത്സവം 2017

കേരളോല്‍സവം 2017 ന് വര്‍ണ്ണാഭമായ തുടക്കം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കേരളോല്‍സവം 2017 ഉത്സവ പ്രതീതിയോടെ തുടക്കം. ഒക്ടോബര്‍ 04 ന് ആരംഭിച്ച കലാ-കായിക മത്സരങ്ങളില്‍ 35 ഓളം ക്ലബ്ബുകള്‍ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 06 ന് വന്‍ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സാംസ്കാരിക ഷോഷയാത്ര  കുട്ടിച്ചാത്തന്‍പടിയില് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പരപ്പേരി ബി.ഇ.എം.യു.പി സ്കൂള്‍ ഗ്രൌണ്ടില്‍ സമാപിച്ചു.

ലൈഫ്-സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി അപ്പീല്‍ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹികര്‍

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

ബഡ്ജറ്റ്-2017-18