വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കടലുണ്ടി നഗരം പ്രീതാറാണി ബാലകൃഷ്ണന്‍ CPI(M) വനിത
2 തേഞ്ഞിപ്പലം രാജേഷ് ചക്യാടന്‍ INC ജനറല്‍
3 യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം.വിജയന്‍ NCP ജനറല്‍
4 കാക്കത്തടം ടി.പി.അസൈന്‍ മാസ്റ്റര്‍ IUML ജനറല്‍
5 കൊല്ലംചിന അബ്ദുല്‍കലാം മാസ്റ്റര്‍ IUML ജനറല്‍
6 പറമ്പില്‍പീടിക വിശ്വന്‍ പുലിയോടന്‍ IUML എസ്‌ സി
7 പടിക്കല്‍ പത്തൂര്‍ ജമീല IUML വനിത
8 വെളിമുക്ക് വി.കെ സുബൈദ IUML വനിത
9 പാറക്കടവ് കെ.മറിയുമ്മ IUML വനിത
10 കുണ്ടൂര്‍ ടി.ടി.ഹംസ IUML ജനറല്‍
11 നന്നമ്പ്ര ഹഫ്സത്ത് IUML വനിത
12 കൊടിഞ്ഞി ഷരീഫ. എം. പി IUML വനിത
13 കളിയാട്ടമുക്ക് ഫാത്തിമ ലുഹ് ലു INC വനിത
14 കൊടക്കാട് ബിന്ദു പുഴക്കല്‍ CPI(M) വനിത
15 അരിയല്ലൂര്‍ പ്രഭാകരന്‍ തെക്കുഞ്ചേരി CPI(M) ജനറല്‍