തുറവൂര്‍

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേര്‍ത്തല താലൂക്കിലെ പട്ടണക്കാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ വരുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് തുറവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. 19.18 ച.കി.മീ വിസ്തൃതിയുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തികള്‍   വടക്ക്  - കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്ത്, കിഴക്ക്-വേമ്പനാട് കായല്‍, പള്ളിപ്പുറം, വയലാര്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍, തെക്ക്-വയലാര്‍, പട്ടണക്കാട് പഞ്ചായത്തുകള്‍, പടിഞ്ഞാറ് - അറബിക്കടല്‍ എന്നിവയാണ്. തുറയ്ക്ക്  തുറമുഖം എന്ന അര്‍ത്ഥവും ശബ്ദതരാവലി പറയുന്നുണ്ട്. തൂറവൂര് തുറമുഖം ഉണ്ടായിരുന്ന ഊരാണ് എന്ന വാദഗതിയുണ്ട്. ഏതാനും കി.മീറ്ററുകള്‍ മാത്രം  അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊച്ചി തുറമുഖം, വിമാനത്താവളം എന്നിവയുടെ  സാമീപ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പഞ്ചായത്ത് വ്യവസായ വളര്‍ച്ചക്ക് ആവശ്യമായ റോഡ് (എന്‍.എച്ച് 47) ) റെയില്‍ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ്. സുദീര്‍ഘമായൊരു സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി മനോജ്ഞമായ  ഒരു പ്രദേശമാണ്  തുറവൂര്‍.  കടലിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കരപ്പുറം എന്നു കൂടി പറയപ്പെടുന്ന ചേര്‍ത്തല താലൂക്കിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഈ പ്രദേശത്ത് കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവുമായി ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യര്‍ അതിപ്രാചീനകാലം മുതലേ അധിവസിച്ച് പോരുന്നു. വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലും ജാതികളിലുമുള്‍പ്പെട്ട ആ ജനസമൂഹം  പരമ്പരയായി നേടിയെടുത്ത സംസ്ക്കാരമാണ് പഞ്ചായത്തിനുള്ളത്. ആയൂര്‍വേദത്തിലെ “സഹസ്രയോഗം” മലയാളത്തിലാക്കിയ പ്രസിദ്ധനായ മനക്കോടം കേശവന്‍ വൈദ്യനെപ്പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എടുത്തു പറയാനുണ്ട്.  പ്രാര്‍ത്ഥനാകേന്ദ്രങ്ങളും ആശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളും  കലാ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി  പരിണമിച്ചിരുന്ന  ക്ഷേത്രങ്ങളും ഭജനമഠങ്ങളും  പള്ളികളും  തയ്ക്കാവുകളും ചാപ്പലുകളും തുറവൂര്‍ പ്രദേശത്ത് അങ്ങിങ്ങായി കാണാം.