വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പൊന്മേരി വിനോദന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
2 കടമേരി സാജിത എം IUML വനിത
3 ആയഞ്ചേരി തേരത്ത് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ INC ജനറല്‍
4 തിരുവള്ളൂര്‍ സുമ ടി.വി JD(U) വനിത
5 വെള്ളൂക്കര തിരുവള്ളൂര്‍ മുരളി INC ജനറല്‍
6 മണിയൂര്‍ സി ബാലന്‍ CPI ജനറല്‍
7 കുറുന്തോടി ആനന്ദവല്ലി എം.കെ CPI(M) എസ്‌ സി
8 പാലയാട് ബിന്ദു CPI(M) വനിത
9 തോടന്നൂര്‍ പ്രഭാവതി NCP വനിത
10 ചെമ്മരത്തൂര്‍ ബവിത്ത് മലോല്‍ INC ജനറല്‍
11 കുട്ടോത്ത് സഫിയ മലയില്‍ CPI(M) വനിത
12 മയ്യന്നൂര്‍ സുനിത ടി.കെ INC വനിത
13 വില്യാപ്പള്ളി ഹാജറ എ.സി IUML വനിത