ഇലക്ഷന്‍ 2020- വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ഉണ്ടോ പരിശോധിക്കാന്‍ Click here>>

തില്ലങ്കേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-2020 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

Beneficiary-list-19-20

Additional-list-2019-203

തില്ലങ്കേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഗുണഭോക്ത പട്ടിക Click here>>

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത >>

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത >>

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)>>

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)>>

സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയവർ ( റിജക്ഷൻ )

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം 2017

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ ഫോറം വിവരങ്ങള്‍

UPS Specification>>

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

1. സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

2. സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

Various Tenders 2016 -17

  1. Tender Click here>>>

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം 2016

TENDER- Click here>>

ജനപ്രതിനിധികള്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പടിക്കച്ചാല്‍ അനിഷ എന്‍ CPI(M) വനിത
2 തെക്കംപൊയില്‍ കാഞ്ചന പി വി CPI(M) വനിത
3 വട്ടപ്പറമ്പ് ശങ്കരന്‍ എ കെ BJP എസ്‌ ടി
4 വാഴക്കാല്‍ നാരായണന്‍ യു സി INC ജനറല്‍
5 തില്ലങ്കേരി മിനി വി CPI(M) വനിത
6 വഞ്ഞേരി ഷൈമ സി CPI(M) വനിത
7 കരുവള്ളി ശ്രീധരന്‍ പി കെ CPI(M) ജനറല്‍
8 കാവുംപടി മുനീര്‍ ടി IUML ജനറല്‍
9 പെരിങ്ങാനം സുഭാഷ്‌ പി പി CPI(M) ജനറല്‍
10 ആലയാട് ആശ കെ വി CPI(M) വനിത
11 കാഞ്ഞിരാട് സതി ടി CPI വനിത
12 മച്ചൂര്‍മല പ്രീത കെ കെ CPI(M) വനിത
13 പള്ള്യം രാജന്‍ പി കെ CPI(M) ജനറല്‍