വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം -ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.എം.ശിവശങ്കരപിളള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

e0b4b2e0b4bee0b588 new

തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ -കര്‍ഷക ദിനാചരണം -മികച്ച കര്‍ഷകന് അവാര്‍ഡ് നല്‍കല്‍ ചടങ്ങ് ബഹു.എം.എല്‍.എ ആര്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ അവര്‍കള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

crop inagurationist

തഴവയില്‍ അംഗന്‍വാടി ഉദ്ഘാടനം ബഹു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.എസ്.ശ്രീലത നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

dsc07758 dsc07767

സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍

ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

അവിവഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുളള പെന്‍ഷന്‍

വിധവ പെന്‍ഷന്‍

മൊബൈല്‍ അദാലത്ത്

mobile-adalath-notice

img-20171005-wa0015img-20171005-wa0020