എ.ബി.സി. പ്രോഗ്രാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തല കമ്മിറ്റി

എ.ബി.സി. പ്രോഗ്രാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തല കമ്മിറ്റി

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018

ജീവനക്കാരുടെ ഹാജര്‍ വിവരങ്ങള്‍

പേര്

ഔദ്യോഗിക പദവി

ഹാജര്‍നില

സുനില്‍ എസ്സ്

സെക്രട്ടറി

ഹാജര്‍

ഷീജമോള്‍ കെ.

അസി. സെക്രട്ടറി

ഹാജര്‍

വിന്‍സിമോള്‍ ലൂക്കോസ്

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

ഹാജര്‍

രജിത ആര്‍

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

ഹാജര്‍

സിനിമോള്‍ കെ.ആര്‍

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

ഗീത വി.ജി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

പ്രദീപ് ഡി.പ്രസാദ്

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

ഗോപകുമാര്‍ വി.എന്‍

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

ലേഖ പി.റ്റി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

അലക്സ് എം. ജോണ്‍

ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

ഹിമോജ് എം പ്രകാശ്

ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

സനിത പി.ബി.

ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

ജോയി വി.എ

ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

റൂബി കെ.എസ്.

ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കെ.

ക്ലാര്‍ക്ക്

ഹാജര്‍

കെ..എ.രവീന്ദ്രന്‍

എഫ്.റ്റി.ലൈബ്രേറിയന്‍

ഹാജര്‍

മഞ്ജുഷ

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്

ഹാജര്‍

വിബിത കുമാരി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്

ഹാജര്‍

ഡ്രൈവര്‍

ജിജി പ്രസന്നന്‍

ഹാജര്‍

ബേബി ഗിരിജ

പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

ഹാജര്‍

രാകേഷ് സി.ആര്‍.

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

ഹാജര്‍

അംബി

ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍

ഒഴിവ്ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍ (03),പാര്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍ (01),പാര്‍ടൈം ഫെറിമാന്‍ (01).

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍

പെന്‍ഷണര്‍ മാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ STATUS അറിയാന്‍ താഴെ കാണുന്ന WEB PAGE ല്‍ അവരുടെ ID നമ്പര്‍ മാത്രം നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. കുടിശിക , ഏതു മാസം മുതല്‍ ലഭിച്ചു , ഇനി എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് എന്നി എല്ലാ വിവരവും ഇതില്‍ ഉണ്ടാകും

പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

ഭവനരഹിതരായവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ കരട്പട്ടിക
ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരായവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ കരട് പട്ടിക

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി (LIFE - Livelihood , Inclusion and Financial Empowerment)

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി.

project-2017-18

2019-20 വര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തിയ പദ്ധതികള്‍ കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്2014-15

Receipts and payments schedules-2014-15

Receipts and payments statement 2014-15

Ledger trail balance 2014-15

Income and expenditure 2014-15

Income and expenditure schedules 2014-15

Cash flow 2014-15

Cash book summary 2014-15

Balance sheet schedule 2014-15

Balance sheet 2014-15

Balance sheet b1 schedule 2014-15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2013-14

Receipts and payments statement 2013-14

Receipts and payments sechdule 2013-14

Ledger trail balance 2013-14

Income and expenditure 2013-14

Income and expenditure schedules 2013-14

Cash flow 2013-14

Cash book Summary-2013-14

Balance sheet schedule 2013-14

Balance sheet 2013-14

Balance sheet-b1 schedule 2013-14