വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഒഴൂർ കെ.പി. റിസില CPI(M) വനിത
2 അയ്യായ ഖൈറുന്നീസ കെ.പി IUML വനിത
3 പെരുമണ്ണ സി.കെ.എ. റസാഖ് IUML ജനറല്‍
4 ക്ലാരി സൈതലവി കെ.പി IUML ജനറല്‍
5 കടുങ്ങാത്ത്കുണ്ട് നസീബ അസീസ്‌ മയ്യേരി IUML വനിത
6 തുവ്വക്കാട്‌ ഇബ്രാഹീം മാസ്റ്റര്‍. എ IUML ജനറല്‍
7 വാരണാക്കര അടിയാട്ടില്‍ മുനീറ IUML വനിത
8 കുറുക്കോള്‍ വള്ളിയേങ്ങല്‍ ഇസ്മായില്‍ ഹാജി IUML ജനറല്‍
9 തലക്കടത്തൂര്‍ അബ്ദുല്‍ നാസര്‍ പി.ടി INDEPENDENT ജനറല്‍
10 പൊന്മുണ്ടം കുണ്ടില്‍ ഹാജറ IUML വനിത
11 വൈലത്തൂര്‍ സീനത്ത് IUML വനിത
12 പകര മൊയ്തീന്‍കുട്ടി സി.കെ.എം IUML ജനറല്‍
13 വട്ടത്താണി സമീര്‍ ടി CPI(M) ജനറല്‍
14 നിറമരുതൂര്‍ സൈനബ മേലേവീട്ടില്‍ IUML വനിത
15 കാളാട് അശോകന്‍ എ CPI(M) എസ്‌ സി
16 മൂലക്കല്‍ മാമ്പറ്റ രാധ CPI(M) വനിത