ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്2017-18

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 28.09.2017 തീയതിയില്‍ നടന്ന ഫിഫ അണ്ടര്‍ 17 ലോകകപ്പ് ഫുഡ്ബോള്‍ പ്രചരണ വണ്‍ മില്ല്യണ്‍ ഗോള്‍ -പരിപാടി

fifa2fi4

fifi6

fi31

fi5

സദ് ഭരണം സംബന്ധിച്ച പരിശീലന ക്ലാസ്

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 18/09/2017 ല്‍ നടന്ന സദ്ഭരണ സംബന്ധമായ പരിശീലന പരിപാടി
pic-1

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്-2016-17

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2016-17 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

1. ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്2016-17

2. ക്യാഷ്-ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016-17

3. ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍റിച്ചര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17

4. റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് 2016-17

5. ട്രയല്‍ ബാലന്‍സ് 2016-17

life4

“സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം”

Read the rest of this entry »