ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 10,+2 ക്ലാസ്സുകളില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള അനുമോദനചടങ്ങ്

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 10,+2 ക്ലാസ്സുകളില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനദാന ചടങ്ങ് ബഹു.എം.എല്‍.എ. ശ്രീ.കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.img-20190715-wa00511

ISO First Audit on 08-07-2019

img

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 18 വാര്‍ഡുകളിലേയും ഗ്രാമസഭകള്‍ അംഗീകരിച്ച 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ്/കുടുംബ പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 28/05/2019 ല്‍ കൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ലൈഫ്മിഷന്‍-കട്ട വിതരണം

briks-170219ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ല്‍ സൌജന്യമായി കട്ടകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം 17/02/2019 ല്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.അനിതാപ്രസാദ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

നാടന്‍വിഭവങ്ങളുമായി കുടുംബശ്രീ കഫേ..

cofeecofee11 അന്യംനിന്ന നാടന്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കുടുംബശ്രീ കഫേ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് 24.01.2019 രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് അനിതാപ്രസാദ് കഫയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. മിതമായ നിരക്കില്‍ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും, പാനീയങ്ങളും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ നേത്യത്വത്തിലാണ് കഫേ ആരംഭിച്ചിട്ടുളളത്.