ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 സെക്രട്ടറി
2 കെ മോഹനന്‍ അസി.സെക്രട്ടറി-സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്
3 പ്രശാന്ത് എ.ജെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 രമേശ് കുമാര്‍ കെ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 അരുണ്‍ വി ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 സുരേഷ് കുമാര്‍ എം.ജെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 മന്‍സൂര്‍ എ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 മഞ്ജു ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 ശ്രീരാജ് ആര്‍ നായര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
10 ബിനു മന്‍ഷ ക്ലര്‍ക്ക്
11 ഗോപേഷ് ഗോപാലന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
12 രാജേഷ് രവി ജി ക്ലര്‍ക്ക്
12 സീമ കൃഷ്ണന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
13 സ്മിതാ രാജന്‍ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്‍റ്
14 അനീഷ എ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്‍റ്
15 സി.കെ.രഞ്ജിത്ത് ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
16 ഏബ്രഹാം പി.ഷാജി ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍