ജനപ്രതിനിധികള്‍

members0001

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മുക്കം ശോഭന പി.ജി INC വനിത
2 പെരുനാട് ജിജു ശ്രീധര്‍ KC(M) ജനറല്‍
3 മഠത്തുംമൂഴി സി.ആര്‍.മോഹനന്‍ INC എസ്‌ സി
4 പുതുക്കട വി.കെ.വാസുദേവന്‍ INC ജനറല്‍
5 അരയാഞ്ഞിലിമണ്‍ ഗ്രേസിക്കുട്ടി INC വനിത
6 തുലാപ്പളളി പ്രശോഭന കെ INC വനിത
7 നാറാണംതോട് ഉഷാകുമാരി INC വനിത
8 കിസുമം എല്‍.വി.മാത്യു INC ജനറല്‍
9 ശബരിമല രാജന്‍ INC ജനറല്‍
10 മണക്കയം ലക്ഷ്മിമോള്‍ കെ.ഒ INC എസ്‌ ടി
11 കണ്ണന്നുമണ്‍ ബീന INC എസ്‌ സി വനിത
12 നെടുമണ്‍ രാജു INDEPENDENT ജനറല്‍
13 മാമ്പാറ രാധ CPI(M) വനിത
14 കക്കാട് ജയ CPI(M) വനിത
15 മാടമണ്‍ നീന CPI(M) വനിത