നോട്ടീസ് 06.08.19

notice-060819

രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷികപദ്ധതിയിലെ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ പദ്ധതിയുടെ കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്ഷേപമുള്ളവര്‍ 12.08.2019 നു മുന്‍പായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

നോട്ടീസ്

notice-270719

രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019 -20 വാര്‍ഷികപദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണവും പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് എ.വത്സല നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

ramanthaligp

നോട്ടീസ്

ബഡ്സ് സ്കൂള്‍ ബസ്സ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ്

രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ബഡ്സ് സ്കൂളിന്  ബഹു.എം.എല്‍.എ ശ്രീ.സി.കൃഷ്ണന്‍ അവര്‍കളുടെ  ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി  അനുവദിച്ച മിനി ബസ്സിന്‍റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങ് നടന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍റെ  അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ശ്രീ.സി.കൃഷ്ണന്‍ എം.എല്‍.എ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.buds-school-bus-flag-off

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഇന്‍റര്‍വ്യൂ മാര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്

interview-mark-sheets

അറിയിപ്പ്

road-asset-reg-080719

രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഇന്‍റര്‍വ്യൂ

interview-engineer-010619interview-driver-010619interview-physiotherapist-010619

ലേല പരസ്യം

ലേല പരസ്യം