ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ചിന്നമ്മ പി വി സെക്രട്ടറി
2 സുധര്‍മിണി ടി വി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ബിന്ദു സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
4 വിനോദ്കുമാര്‍ പി വി അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ബിന്ദു പി എല്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ ടി എ സീനിയര്‍ക്ലര്‍ക്ക്
7 ശ്രീഷ കെ എസ് സീനിയര്‍ക്ലര്‍ക്ക്
8 ധനിഷ വി ഡി എല്‍ ഡി  ക്ലര്‍ക്ക്
9 സ്മിത പി വൈ എല്‍ ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
10 ഫെഡറിക് പി വര്‍ഗ്ഗീസ് എല്‍ ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
11 ദീപ എസ്.പണിക്കര്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
12 ശ്യാം സുന്ദര്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
13 ലളിത സി ആര്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രറിയന്‍