തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 തുരുത്തൂര്‍ ഈസ്റ്റ് പി വി ലാജു INC ജനറല്‍
2 പഞ്ഞിപ്പള്ള ലീന INC വനിത
3 മാനാഞ്ചേരിക്കുന്ന് സ്മിത INC വനിത
4 പുത്തന്‍വേലിക്കര നോര്‍ത്ത് കെ എ ബിജു INC ജനറല്‍
5 വട്ടേക്കാട്ടുക്കുന്ന് റീന INC വനിത
6 കൊടികുത്തിയകുന്ന് മിനി CPI(M) വനിത
7 ഇളന്തിക്കര എം പി ജോസ് CPI(M) ജനറല്‍
8 ചെറുകടപ്പുറം ജോയി CPI(M) ജനറല്‍
9 തേലത്തുരുത്ത് വി എസ് അനികുട്ടന്‍ INC ജനറല്‍
10 മാളവന ലീല കെ ആര്‍ CPI എസ്‌ സി വനിത
11 പുത്തന്‍വേലിക്കര സൌത്ത് രാധാകൃഷ്ണന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
12 പുത്തന്‍വേലിക്കര ബസാര്‍ പ്രസീന CPI(M) വനിത
13 പുത്തന്‍വേലിക്കര വെസ്റ്റ് ഉല്ലാസന്‍ INC എസ്‌ സി
14 പുലിയംതുരുത്ത് ലിസി INC വനിത
15 തുരുത്തിപ്പുറം സില്‍വി INC വനിത
16 വെള്ളോട്ടുുപുറം അനു ജലദാസ് CPI(M) ജനറല്‍
17 തുരുത്തൂര്‍ വെസ്റ്റ് ഷൈനി CPI വനിത