വാര്‍ഷിക ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

annual_report2017-18

annual_report2018-19

വരള്‍ച്ച - കുടിവെള്ള വിതരണം 2020 - ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുറമേരി പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് സൌജന്യമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

1

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -സിറ്റിസണ്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് ടെണ്ടര്‍ സംബന്ധിച്ച്.

adverticement

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് - യുവജന ക്ലബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ് വിതരണം

2018-19 project - Quatation notice

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് - വി.ഇ.ഒ. - അജൈവമാലിന്യ പരിപാടി

2018-19 project - quatation notice

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ടെണ്ടര്‍

tender-notice-street-light-and-mp-fund-work

റസീപ്റ്റ് & പെയ്മെന്‍റ് നവംബര്‍

receipt-nd-payment

receipt-nd-pymnt2

മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് ടെണ്ടര്‍ /ക്വട്ടേഷന്‍

adverticement-for-website

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2018-19

മുന്‍ഗണന പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക