ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ശാരദ എസ് നായര്‍ പ്രസിഡണ്ട്
2 ജയന്‍ പി സെക്രട്ടറി
3 അനീഷ് കുമാര്‍ കെ എച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
4 കുഞ്ഞികണ്ണന്‍ വരയില്‍ ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്
5 മധു എം അകൌണ്ട‍്
6 പ്രമീള കെ വി യു.ഡി ക്ലളര്‍ക്ക്
7 നളിനി കെ യു.ഡി ക്ലളര്‍ക്ക്
8 വിശ്വരാ‍ജ് പി യു.ഡി ക്ലളര്‍ക്ക്
9 ഹരിഹരന്‍ എ യു.ഡി ക്ലളര്‍ക്ക്
10 പ്രവീണ്‍ കുമാര്‍ എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
11 സുരേഷന്‍ എം എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
12 വസന്തകുമാര്‍ വി എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
13 പ്രവീണ ടി കെ പ്യൂണ്‍
14 വിജിത കെ ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍
15 ദിവ്യ കെ ആര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്
16 പുഷ്പ പി കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രറിയന്‍
17 സതീശന്‍ പുളുക്കൂല്‍ ഡ്രൈവര്‍