ജീവനക്കാരുടെ ഹാജര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
ഹാജര്‍

(0/11/2019)

വേക്കന്‍സി
1 ജയന്‍ പി സെക്രട്ടറി ഹാജര്‍ ….
2 അനീഷ് കുമാര്‍ കെ എച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി ഹാജര്‍ ……..
3 കുഞ്ഞിക്ക​ണ്ണന്‍‌ വരയില്‍ ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക് ഹാജര്‍ …….
4 മധു എം അകൌണ്ടന്‍റ് ഹാജര്‍ ……..
5 പ്രമീള പി വി യു.ഡി ക്ലളര്‍ക്ക് ഹാജര്‍ ……..
6 നളിനി കെ യു.ഡി ക്ലളര്‍ക്ക് ഹാജര്‍ ……..
7 വിശ്വരാജ് പി യു.ഡി ക്ലളര്‍ക്ക് ഹാജര്‍ …………
8 ഹരിഹരന്‍ എ യു.ഡി ക്ലളര്‍ക്ക് ഹാജർ ……..
9 പ്രവീണ്‍ കുമാര്‍ എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് ഹാജര്‍ ……..
10 സുരേഷന്‍ എം എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് ഹാജര്‍ ……..
11 വസന്തകുമാര്‍ വി എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് ഹാജര്‍ ……..
12 പ്രവീണ ടി കെ പ്യൂണ്‍ ഹാജര്‍ ……..
13 വിജിത കെ ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ ഹാജര്‍ ……..
14 ദിവ്യ കെ ആര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഹാജര്‍ ……..
15 പുഷ്പ പി കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രറിയന്‍ ഹാജർ ……..
16 സതീശന്‍ പുളുക്കൂല്‍ ഡ്രൈവര്‍ ഹാജര്‍ ……..