ജനപ്രതിനിധികള്‍

01

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കുണിയ ഷഹീദ . കെ.എ IUML വനിത
2 ആയമ്പാറ സതീശന്‍ സി.എ CPI(M) എസ്‌ ടി
3 കൂടാനം കൃഷ്ണന്‍ പി CPI(M) ജനറല്‍
4 തന്നിതോട് ശശിധരന്‍ സി INC ജനറല്‍
5 കല്ല്യോട്ട് ഉഷ എ INDEPENDENT വനിത
6 ഇരിയ സതീശന്‍ വി INC ജനറല്‍
7 കുമ്പള ജയ സി CPI(M) വനിത
8 അമ്പലത്തറ കൃഷ്ണകുമാര്‍ സി INC ജനറല്‍
9 കൊടവലം ബിന്ദു കെ CPI വനിത
10 വിഷ്ണുമംഗലം സന്തോഷ് കുമാര്‍ എ BJP ജനറല്‍
11 ഹരിപുരം സീത കെ CPI(M) വനിത
12 തട്ടുമ്മല്‍ ബിന്ദു ടി CPI(M) വനിത
13 കേളോത്ത് വേലായുധന്‍ ബി വി CPI(M) ജനറല്‍
14 ചാലിങ്കല്‍ ഇന്ദിര എം CPI(M) വനിത
15 കായക്കുളം കുമാരന്‍ കെ INC ജനറല്‍
16 പെരിയ ശാരദ എസ് നായര്‍ CPI(M) വനിത
17 പെരിയ ബസാര്‍ സരോജിനി കൃഷ്ണന്‍ CPI(M) വനിത