ജനപ്രതിനിധികള്‍

ഷറീന അസിസ് എം  - പ്രസിഡന്‍റ്

പി പി ഉമ്മര്‍ - വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്

നജി ബാനു പി - ചെയര്‍ പേഴ്സണ്‍, വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വി ഹുസ്സന്‍കുട്ടി - ചെയര്‍മാന്‍, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആമിന അബ്ദുല്‍ മജീദ് -  ചെയര്‍ പേഴ്സണ്‍, ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ  സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി

മുഹമ്മദ് അന്‍വര്‍ സാദത്ത് - മെമ്പര്‍

കോമളവല്ലി എം സി - മെമ്പര്‍

റുബീന വി സി - മെമ്പര്‍

ഫക്കറുദ്ധീന്‍ മങ്ങാട്ടുചാലി - മെമ്പര്‍

സുഹറ പി - മെമ്പര്‍

ചീരങ്ങന്‍ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റര്‍ - മെമ്പര്‍

ഇ മമ്മദ് - മെമ്പര്‍

ബുഷ്റ സിദ്ധീഖ് - മെമ്പര്‍

എം സുബൈദ് - മെമ്പര്‍

നജ്മുദ്ധീന്‍ - മെമ്പര്‍

കെ എം അലി - മെമ്പര്‍

പി അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റര്‍ - മെമ്പര്‍

സുനീറ അബ്ദുല്‍ വഹാബ് - മെമ്പര്‍

സൌദാബീവി ചാളക്കണ്ടി - മെമ്പര്‍

കുഞ്ഞാത്തന്‍ വാല്‍ത്തൊടി - മെമ്പര്‍

എം സുബൈദ - മെമ്പര്‍