കോവിഡ് 19- കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലൂടെ സൌജന്യ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ നം വാര്‍ഡ് നം പേരും വിലാസവും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം
1 2 വെള്ളച്ചി, വടക്കേപ്പള്ളം 1
2 2 രാമന്‍, വടക്കേപ്പളളം 1
3 2 കെ.സി. വെള്ള, കല്ലംപറമ്പ്, കിഴക്കേകര 3
4 2 ലക്ഷ്മി, അളഗിരി, കുമ്പാരത്തറ 1
5 3 ഗോപാലന്‍ നായര്‍, പാട്ടോല 1
6 3 കുഞ്ചി ധ/0 വെട്ടി വീരന്‍, കുമ്പാരത്തറ 1
7 3 തായു, തെക്കേക്കര 1
8 3 അമ്മിണി തെക്കേക്കര 1
9 3 നെബീസ, പാട്ടോല ലക്ഷംവീട് 2
10 3 അമ്മു, ഉദിയടി 1
11 3 കുഞ്ചി, കവറത്തറ 1
12 3 കല്ല്യാണി, ചെറപറമ്പില്‍ വീട് 1
13 4 കമലം, കണ്ണന്‍കുളം പാടം 1
14 4 മനോജ്, കണ്ണന്‍കുളം പാടം 2
15 4 ചെല്ല ധ/0 മുത്തു, ആശാരിത്തറ 1
16 4 അബ്ദുള്‍കാദര്‍, പെട്ടിക്കട 1
17 4 താജ്, കണ്ണന്‍കുളം പാടം 1
18 4 ചാമു, നായര്‍തറ, മണപ്പാടം 1
19 5 ജാനു നായര്‍തറ, മണപ്പാടം 1
20 5 കൗസല്യ, മലങ്കാട് 1
21 5 ലക്ഷ്മണന്‍, മലങ്കാട് 1
22 5 നബീസ, മലങ്കാട് 1
23 5 ചെല്ല ഏമൂരാന്‍, അര്‍ളാക്കോട് 1
24 5 ലക്ഷ്മി, കണ്ടന്‍, അര്‍ളാക്കോട് 1
25 5 സേതു, മണപ്പാടം 1
26 5 വെള്ളച്ചി, വടക്കേകളം, മണപ്പാടം 1
27 5 കാര്‍ത്ത്യായനി, വടക്കേകളം, 1
28 5 പൊന്നു, വടക്കേകളം, 1
29 5 അബൂബക്കര്‍, മലങ്കാട് 2
30 5 ശ്രീലത, മലങ്കാട് 2
31 6 കനി, ട/0 പാത്തുമുത്ത്, പുട്ടാന്‍, മാര്‍ലാട് 1
32 6 മുഹമ്മൂദ, കുഞ്ഞൂര്‍ ഹൗസ്, മാര്‍ലാട് 1
33 6 ജമീല, മാര്‍ലാട് 1
34 6 മമ്മീശ, ചരക്കി ഹൗസ്, പന്ങ്ങാട് തെരുവ് 1
35 6 അബ്ദുള്‍കാദര്‍, പനങ്ങാട് തെരുവ് 1
36 6 മൗലുദ്ദീന്‍, പനങ്ങാട് തെരുവ് 1
37 6 കാട്ടുബാവ,വെട്ടുകാട് 1
38 6 ഗോപാലന്‍, വെട്ടുകാട് 1
39 6 സലാം ട/0 കുദ്ദൂസ്, വെട്ടുകാട് 1
40 6 ഷമീര്‍, വേട്ടക്കാരന്‍ 1
41 7 തത്ത, തച്ചനടി 1
42 7 സുബൈദ, ലക്ഷംവീട്, തച്ചനടി 1
43 7 നെബീസ, ലക്ഷംവീട്, തച്ചനടി 1
44 7 ഐഷ, ലക്ഷംവീട്, തച്ചനടി 1
45 7 രുഗ്മണി, ലക്ഷംവീട്, തച്ചനടി 1
46 7 നെബീസ, ലക്ഷംവീട്, തച്ചനടി 1
47 7 സരസ്വതി, ലക്ഷംവീട് 1
48 7 ലത, ലക്ഷംവീട് 1
49 7 അബ്ദുള്‍റഹിമാന്‍, ലക്ഷംവീട് 1
50 7 രാജലക്ഷ്മി, തച്ചനടി 1
51 7 ഹാജറ, കല്ലംപറമ്പ് 1
52 7 വേട്ട അബ്ദുള്‍കാദര്‍ 1
53 8 തത്ത, ആലക്കല്‍ ഹൗസ്, കമ്മാന്തറ 1
54 8 സരോജിനി, കമ്മാന്തറ, പുതുക്കോട് 1
55 8 രാധ, കമ്മാന്തറ, പുതുക്കോട് 1
56 8 സലീം, കുന്നുശ്ശേരി തെരുവ് 2
57 8 മുഹമ്മദ്, മേലേതെരുവ് 1
58 8 സെയ്തുമുഹമ്മദ്, മേലേതെരുവ് 1
59 8 നാവൃമീരാന്‍, കുന്നുതെരുവ് 1
60 8 സുലൈഖ, മേലേതെരുവ് 1
61 8 നൂര്‍ജഹാന്‍,മേലേതെരുവ് 1
62 8 മൊയ്തീന്‍ പാത്തുമ്മ, പളളിതെരുവ് 1
63 8 ്നാരായണ സ്വാമി,കമ്മാന്തറ 1
64 8 ഗീത, കമ്മാന്തറ 1
65 8 ഐശ്വര്യ,കമ്മാന്തറ 1
66 8 അഞ്ചുമുറി സി. കെ ബാങ്കിനുസമീപമുള്ളയാള്‍ (ഭിക്ഷക്കാരന്‍) 1
67 9 ശ്രീനിവാസന്‍ കുടംബം 4
68 9 ഗിരിജ, കല്ലഴി വീട്, പടിഞ്ഞാറേത്തറ 4
69 10 മാധവന്‍, പാര്‍വ്വതി കുടുംബം, മേലേപ്പാടം 5
70 10 വേലപ്പന്‍, ചെറുകാഞ്ഞിരക്കോട് 1
71 10 പൊന്നു, ചെറുകാഞ്ഞിരക്കോട് 1
72 10 റജീന, കുടുംബം, കളയന്‍കുന്ന് 4
73 10 ഹിന്ദി കുടുംബം. ചന്തപ്പുര 9
74 10 രാധ, ചെറിക്കാഞ്ഞിരകോട് 1
75 11 നാരായണി, പട്ടിക്കാളി 1
76 11 കാര്‍ത്ത്യായനി, കൂട്ടപ്പുര 1
77 12 പാത്തുമുത്ത്, മൊതയങ്കോട് 1
78 13 കോയാരു, 3
79 13 നാരായണന്‍ 1
80 13 കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി 1
81 13 ആമിന ഇ/0 ഇസ്മായില്‍, കൊടപ്പനക്കുന്ന്, തെക്കേപ്പൊറ്റ 2
82 13 മീരാന്‍സാഹിബ് & ഐഷ, കൊടപ്പനക്കുന്ന്, തെക്കേപ്പൊറ്റ 3
83 14 ശിവന്‍, ചെന്തലാങ്കുണ്ട് 1
84 14 ശകുന്തള ധ/0 ശിവന്‍, ചെന്തലാങ്കുണ്ട് 1
85 14 സെയ്തുമുഹമ്മദ്, പടിഞ്ഞാട്ടുമുറി, തെക്കേപ്പൊറ്റ 1
86 14 പഴണിമല, എ.ബി.സ്റ്റോര്‍, തെക്കേപ്പൊറ്റ 1
87 14 സിനീഷ് ദേവു ചേച്ചിയുടെ പെട്ടിക്കടക്ക് സമീപം 1
88 15 ജമീല ഇ/0 ജയന്തന്‍, തേക്കിന്‍കാട്, ഉളികുത്താംപാടം 2
89 15 വേലായി, പാലാട്ടുത്തറ 1
90 15 ഹരി, പാലാട്ടുത്തറ 1
91 15 സുശീല, തേക്കിന്‍കാട് 1
92 15 യശോദ, തോട്ടിങ്കല്‍ 1
93 15 കന്തസ്വാമി, തോട്ടിങ്കല്‍ 1
94 5 നാഗമ്മ കൂലാലത്തറ 1
95 2 നാരയണന്‍ കുബാരത്തറ 2
96 8 ഹംസ തെരുവ് 1
97 5 നടരാജന്‍ മലങ്കാട് 2
98 5 പ്രമിത മലങ്കാട് 1
99 7 മുത്തു, ചന്തപ്പുര 1
100 5 കുപ്പാണ്ടി, മണപ്പാടം 1
101 5 കല്യാണി മാണിക്യന്‍, മണപ്പാടം 1
102 5 മുരുകന്‍ കുപ്പാട്ടി 1

ആകെ

138

കോവിഡ് 19 - പുതുക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ സമൂഹ അടുക്കള ആരംഭിച്ചു

പുതുക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്വത്തിൽ സമൂഹ അടുക്കളയുടെ  പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി . പുഷ്പലതയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ബഹു . പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.പി.എ ഇസ്മയിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു . സെക്രട്ടറി ശ്രീ .പി.എം സക്കീർ ഹുസൈൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു . ഹെഡ്ക്ലർക്ക്  ശ്രീ . മനോജ് . കെ, വി. ഇ.ഒ ശ്രീ .ശിവദാസൻ.കെ.വി, മെമ്പർ ശ്രീ.കെ.സി.ബിനു പഞ്ചായത്ത്‌ അക്കൗണ്ടന്റ് ശ്രീ. ഉമ്മർ ഫാറൂക്ക് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു .  ധനലക്ഷ്മി കുടുംബശ്രീ , മണപ്പാടം അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിച്ചത് .

ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം  9496047258 എന്ന നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുക

91502311_102167114780247_7767116461218201600_o7ലഹരി വിരുദ്ധ പരിപാടി - വിമുക്തി ജ്വാല

ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനിന്‍റെ ഭാഗമായി പുതുക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നടന്ന വിമുക്തി - ജ്വാല പരിപാടി

img-20200404-wa00271img-20200404-wa00265

പട്ടികജാതി വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെണ്ണാട് വിതരണം ചെയ്തു.

പുതുക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പെണ്ണാട് വിതരണം (എസ്.സി) പ്രോജക്ടിന്‍റെ ഭാഗമായി പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 15 വനിതകള്‍ക്ക് പെണ്ണാട് വിതരണം ചെയ്തു. സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള പദ്ധതി  പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. പി.എ ഇസ്മയില്‍ അവര്‍കള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വനിതാവികസനം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 15 വനിതകള്‍ക്ക് രണ്ട് പെണ്ണാട് വീതം നല്‍കി.

img-20200404-wa0020

2020-21 വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു

പുതുക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020- 21 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു.  ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായി ബഹു. പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. പി.എ ഇസ്മയില്‍ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഭാഷണം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ വികസന ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുകയും അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പഞ്ചായത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ വികസന ക്ഷേമ ദാരിദ്ര്യ ലഘുകരണ പദ്ധതികള്‍ക്കായി പരമാവധി വിഭവ സമാഹരണം നടത്തി ബഡ്ജറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായും അറിയിച്ചു. പൊതു ജനങ്ങളുടെ വികസന-ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ അനവധിയാണെന്നും എന്നാല്‍ അതിലേക്കാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന - സര്‍ക്കാരുകളുടെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും വിവിധ സ്കീമുകളും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വായ്പ ലഭ്യമാക്കിയും പഞ്ചായത്തിന്‍റെ തനതുവരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചും വിഭവ സമാഹരണം നടത്തുന്നതിന് ബഡ്ജറ്റ് വിഭാവനം ചെയതിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ബഡ്ജറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് മുഴുവന്‍ മെമ്പര്‍മാരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിലേതുള്‍പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ശ്രീമതി എന്‍. സജിത (വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് &ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി) ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു.

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -2020-21 വികസന സെമിനാര്‍ നടത്തി

പുതുക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ കരട് പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള വികസന സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം പുതുക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. പി.എ ഇസ്മയില്‍ അവര്‍കളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ പുതുക്കോട് കെ.സി പാലസില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ ബഹു. എം.പി കുമാരി. രമ്യാ ഹരിദാസ് അവര്‍കള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ ശ്രീമതി. സുലോജന പങ്കെടുത്തു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി. സജിത എന്‍, വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ. എം. കൃഷ്ണദാസ്,  ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പെഴ്സണ്‍ ശ്രീമതി. ആര്‍. ദേവകി, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ.എം.എ സുല്‍ഫിക്കര്‍ അലി, വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാരായ ശ്രീ. കെ.സി ബിനു, ശ്രീ. എന്‍. വിജയന്‍, ശ്രീമതി. എ.എം ബള്‍ക്കീസ്, ശ്രീ. കെ. കണ്ണന്‍, ശ്രീമതി. വി.എ നിലാവര്‍ണീസ, ശ്രീമതി. എസ്. റസിയ, ശ്രീമതി. സുമല.പി, ശ്രീമതി. രജനി മുകുന്ദന്‍, ശ്രീ. കെ ഉദയന്‍, ശ്രീ. വി.ആര്‍ സരിത എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

img-20200404-wa00125 img-20200404-wa0017img-20200404-wa0014 img-20200404-wa0011

പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2020

പുതുക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക  www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന് വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2019-20

പുതുക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റുകള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20 - വികസന സെമിനാര്‍ നടത്തി

പുതുക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20

വികസന സെമിനാര്‍

തിയ്യതി - 2018 ഡിസംബര്‍ 6 വ്യാഴാഴ്ച 10 AM

സ്ഥലം - പഞ്ചായത്ത് ഹാള്‍

പുതുക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ കരട് പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള വികസന സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം പുതുക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. പി.എ ഇസ്മയില്‍ അവര്‍കളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ ബഹു. ആലത്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. സി.കെ ചാമുണ്ണി അവര്‍കള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

img_20181206_1112191img_20181206_115531

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അപ്പീല്‍-1 നു ശേഷമുള്ള പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലിസ്റ്റ്

life-mission-landless

life-mission-rejected

lifemission-homeless

Older Entries »