ബെനിഫിഷ്യറി ലിസ്റ്റ് 2019-20

beneficiary-list-2019-20

ഓവര്‍സീര്‍ നിയമനം

oversser

പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോതൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
;ക്രമ
നം വാര്‍ഡ് ഗൃഗനാഥന്‍/നാഥ വിലാസം ;റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്
നം
1 9-കോടാലിപൊയില്‍ ദേവരാജന്‍ പുരയിടത്തില്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052112439
2 9-കോടാലിപൊയില്‍ മറിയുമ്മ പടിപ്പുങ്ങല്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052084648
3 8-മുതുകുളം മോളി പതാലില്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052084560
4 4-മുറംതൂക്കി ആമിന അന്നാറ തൊടിക, നീര്‍പ്പുഴമുക്കം 2052019707
5 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി സുനിത ചോലക്കല്‍, കുനിപ്പാല 2052048734
6 7-പോത്തുകല്ല് അബ്ദുള്‍ജമാല്‍ കോഴിക്കാരമതില്‍, കുനിപ്പാല 2052138152
7 7-പോത്തുകല്ല് ആയിഷ ആലക്കല്‍, കുനിപ്പാല 2052080413
8 4-മുറംതൂക്കി പാത്തുമ്മ പറോളി, നാരങ്ങാപൊയില്‍ 2052032885
9 4-മുറംതൂക്കി മേരി താഴത്തുവീട്ടില്‍, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052032693
10 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി റുബീന കാരാടന്‍, കുനിപ്പാല 2052131565
11 9-കോടാലിപൊയില്‍ ആയിഷ മുതിരിക്കളം, കോടാലിപൊയില്‍ 2052084623
12 3-മുണ്ടേരി സത്താര്‍ കുന്നത്തുപറമ്പില്‍, മുണ്ടേരി 2052124793
13 5-വെളുമ്പിയംപാടം റുബീന പെരുമണ്ണില്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052124582
14 4-മുറംതൂക്കി റുഖിയ്യ കമ്മാളി, കുനിപ്പാല 2052048664
15 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് സമീര്‍ പെന്നിക്കോട്, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052032910
16 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി റംല പൂന്തല, വെളുമ്പിയംപാടം 2052080176
17 7-പോത്തുകല്ല് ബീരാന്‍ മൂത്തേടത്ത്,പോത്തുകല്ല് 2052032868
18 4-മുറംതൂക്കി കമലാക്ഷി കിടങ്ങൂര്‍, മുറംതൂക്കി 2052115165
19 12-ഉപ്പട തന്‍സി മാട്ടുമ്മത്തൊടിക, ഉപ്പട 2052009717
20 9-കോടാലിപൊയില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പാലക്കോടന്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052070055
21 12-ഉപ്പട റജീന ആലിപ്പറമ്പില്‍, ഉപ്പട 2052104516
22 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ജുമൈല വെളുമ്പിയംപാടം, കുനിപ്പാല 2052090224
23 12-ഉപ്പട സുബൈന വേട്ടേക്കാടന്‍, ഉപ്പട 2052010008
24 7-പോത്തുകല്ല് പാത്തുമ്മ ചിറക്കല്‍, പോത്തുകല്ല് 2052048284
25 4-മുറംതൂക്കി രാജമ്മ പുതുപറമ്പില്‍, കയ്യാണിക്കുന്ന് 2052019734
26 12-ഉപ്പട ശാന്തമ്മ പുതുപറമ്പില്‍, ഉപ്പട 2052043378
27 12-ഉപ്പട സഫിയ വാലുരുങ്ങല്‍, ഉപ്പട 2052080444
28 12-ഉപ്പട റുഖിയ്യ കാക്കിടുമ്പന്‍, ഉപ്പട 2052043504
29 4-മുറംതൂക്കി മേരി വലിയകണ്ടത്തില്‍, മുറംതൂക്കി 2365042658
30 12-ഉപ്പട നബീസ മനായില്‍, ഉപ്പട 2052009947
31 4-മുറംതൂക്കി ആമിന ചെറുപറമ്പില്‍, മുറംതൂക്കി 2052019495
32 12-ഉപ്പട ബിയ്യ തച്ചുവാസല്‍, ഉപ്പട 2052010220
33 16-പനംങ്കയം ബിന്ദു തോട്ടുങ്ങല്‍,കൂവ്വക്കോല്‍ 2052109170
34 17-ഭൂദാനം വത്സല ആനക്കുഴി, ഭൂദാനം 2052023754
35 12-ഉപ്പട അസ്മാബി ഇരഞ്ഞിക്കല്‍, ഉപ്പട 2052127842
36 10-ആനക്കല്ല് ജമീല പരുത്തിക്കുന്നന്‍, പള്ളിക്കുന്ന് 2052118440
37 7-പോത്തുകല്ല് ഹസീന മഞ്ഞപ്പുള്ളി, പോത്തുകല്ല് 2052128746
38 8-മുതുകുളം അസമാബി ആനപ്പട്ടത്ത്, നെട്ടിക്കുളം 2052066998
39 8-മുതുകുളം മോളി കിഴായില്‍, മുതുകുളം 2052069855
40 8-മുതുകുളം ഖൈറുന്നീസ പാറക്കല്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052139797
41 9-കോടാലിപൊയില്‍ പുഷ്പകുമാരി കാരാട്ടില്‍, കോടാലിപൊയില്‍ കോളനി 2052118751
42 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി സമീര്‍ കോലപ്പാറ, കുനിപ്പാല 2052080520
43 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി റാബിന തവളപ്പാറ, കുനിപ്പാല 2052080462
44 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി സലീന ബിഷാരത്ത്, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052029691
45 5-വെളുമ്പിയംപാടം കദ്ദീജ പേരുംകുന്നില്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052126433
46 10-ആനക്കല്ല് സുബൈറ കോരങ്ങോടന്‍, പുഞ്ചംകൊല്ലി 2052088348
47 17-ഭൂദാനം കമലമ്മ വാഴപ്പറമ്പില്‍, കുനിപ്പാല 2052048322
48 13-വെള്ളുറ്റം ആയിഷ കോട്ടയില്‍, കോത്തേരി 2052025139
49 7-പോത്തുകല്ല് ജമീല മൂത്തേടത്ത്,പോത്തുകല്ല് 2052118720
50 7-പോത്തുകല്ല് ശാരദ കരിക്കണ്ണന്‍ചിരോത, പോത്തുകല്ല് 2052118701
51 7-പോത്തുകല്ല് സൈനബ കുണ്ടിലാടി, കുനിപ്പാല 2052019757
52 7-പോത്തുകല്ല് അലീമ പോത്താല, കുനിപ്പാല 2052080225
53 9-കോടാലിപൊയില്‍ രജനി മുരിക്കുംവയലില്‍ 2052127225
54 16-പനംങ്കയം സ്വപ്ന ഐക്കാടന്‍, പൂളപ്പാടം 2052088201
55 13-വെള്ളുറ്റം സന്ധ്യ പുളിക്കന്‍നിരപ്പില്‍, വെള്ളിമുറ്റം 2052040082
56 3-മുണ്ടേരി ജസ്മിത മഞ്ഞക്കണ്ടി, മുറംതൂക്കി 2052102926
57 4-മുറംതൂക്കി മേരി ചാര്‍ത്തംപറമ്പില്‍, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052019743
58 8-മുതുകുളം റഫീന ചിലമ്പിരിയന്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052098698
59 9-കോടാലിപൊയില്‍ സുമതി മുറ്റത്ത്കുന്നേല്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052100691
60 10-ആനക്കല്ല് സുബൈദ ഉള്ളിയത്ത്, പള്ളിക്കുന്ന് 2052124104
61 11-നെട്ടിക്കുളം പുഷ്പ പുളിക്കല്‍, പോത്തുകല്ല് 2052137566
62 11-നെട്ടിക്കുളം സജീവ് മരടന്‍, ആനക്കല്ല് 2052098692
63 9-കോടാലിപൊയില്‍ സുലൈഖ പുതിയറ, കോടാലിപൊയില്‍ 2052084587
64 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി കദ്ദീജ തങ്കായകത്തില്‍,കുനിപ്പാല 2052080489
65 12-ഉപ്പട കുമാരി ചരുവിളപുത്തന്‍, ഉപ്പട 2052009805
66 9-കോടാലിപൊയില്‍ ഷീജ പാറമ്മല്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052084622
67 11-നെട്ടിക്കുളം ബഷീര്‍ ചിലമ്പിരിയന്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052069971
68 5-വെളുമ്പിയംപാടം സുലൈഖ കാരാട്ടുതൊടിക , വെളുമ്പിയംപാടം 2052080454
69 12-ഉപ്പട സബീനത്ത് ചെറുമല , ഉപ്പട 2052121819
70 12-ഉപ്പട അനുഷ തേനാമക്കല്‍, ഉപ്പട 2052140831
71 7-പോത്തുകല്ല് സൈറബാനു തണ്ടുപാറക്കല്‍, കുനിപ്പാല 2052080268
72 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി സുബൈദ പൂവ്വന്‍കാവില്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052048733
73 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ഫസീല കുറുമ്പിലകത്ത്, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052019742
74 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി സുനീറ പാലക്കല്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052080477
75 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ഓമന കുറ്റിച്ചിറ, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052192943
76 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി അസ്മാബി കുറുമ്പിലകത്ത്, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052088456
77 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ശാന്ത വിളവനാംമണ്ണില്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052088007
78 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ബിനീഷ് ബാബു പുത്തന്‍പുരക്കല്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052080513
79 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി റിംഷാദ് വടക്കേത്തൊടിക, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052080326
80 16-പനംങ്കയം ഷമീര്‍ പാറപ്പന്‍, വെള്ളിലമാട് 2052087865
81 11-നെട്ടിക്കുളം ഉണ്ണിപ്പാത്തു പൂളത്ത്, നെട്ടിക്കുളം 2052070014
82 4-മുറംതൂക്കി സരോജിനി പാലക്കല്‍, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052019614
83 9-കോടാലിപൊയില്‍ കദ്ദീജ പുത്തന്‍കുളങ്ങര, കോടാലിപൊയില്‍ 2052084607
84 8-മുതുകുളം റുബീന കണ്ടുലാടി, പുഞ്ചക്കൊല്ലി 2052043379
85 12-ഉപ്പട ആമിന പുളിക്കല്‍, ഉപ്പട 2052009937
86 11-നെട്ടിക്കുളം ലൈല അമരക്കാട്ടില്‍, കൂട്ടംകുളംകുന്ന് 2052090230
87 11-നെട്ടിക്കുളം രാധാമണി വലിയേതെക്കേതില്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052133211
88 4-മുറംതൂക്കി ഷൈല ബൈന്നി പുത്തന്‍പുരക്കല്‍, മുറംതൂക്കി കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052140062
89 7-പോത്തുകല്ല് മൊയ്തീന്‍കുട്ടി പുഴക്കാട്ടുകുണ്ടില്‍, പോത്തുകല്ല് 2052048556
90 7-പോത്തുകല്ല് ജാസ്മിന്‍ കരിങ്ങത്തോ, കുനിപ്പാല 2052080362
91 4-മുറംതൂക്കി ഇന്ദിര പുത്തന്‍പറമ്പില്‍, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052033012
92 12-ഉപ്പട കബീര്‍ ഇലമ്പിലാശ്ശേരി, ഉപ്പട 2052009953
93 11-നെട്ടിക്കുളം റഹീം കളത്തിങ്ങല്‍, കൂട്ടംകുളംകുന്ന് 2052136674
94 11-നെട്ടിക്കുളം നൂറുദ്ദീന്‍ നരിക്കൂട്ടുകുന്നുമ്മല്‍, കൂട്ടംകുളംകുന്ന് 2052098731
95 11-നെട്ടിക്കുളം ആലി തറേമ്മേല്‍, പനങ്കയം 2052089507
96 11-നെട്ടിക്കുളം അബ്ദുള്‍ കരീം കല്ലുങ്ങല്‍, കൂട്ടംകുളം 2045655040
97 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി റുഖിയ്യ പള്ളിത്തൊടിക, വെളുമ്പിയംപാടം 2052080432
98 4-മുറംതൂക്കി സല്‍മത്ത് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍, നീര്‍പ്പുഴമുക്കം 2052019594
99 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് ആമിന ഇരുമ്പോടന്‍, പള്ളിക്കുന്ന് 2052102968
100 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് ഫാത്തിമ ഒട്ടുപ്പാറ, മുണ്ടേരി 2051026711
101 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് കരീം കൊറ്റേക്കോടന്‍, പാറക്കല്‍ 2052032977
102 12-ഉപ്പട ജമീല പുതുവിള, ഉപ്പട 2052131125
103 12-ഉപ്പട മേരിക്കുട്ടി കൊല്ലുമ്പേരി, ഉപ്പട 2052098765
104 12-ഉപ്പട സിനി പന്നിക്കോടന്‍, ഉപ്പട 2052118431
105 11-നെട്ടിക്കുളം റസീന കൂരിമണ്ണില്‍, കൂട്ടംകുളംകുന്ന് 2052118655
106 14-പാതാര്‍ റീന പുത്തന്‍വീട്ടില്‍, അതിരുവീട്ടി 2052040051
107 9-കോടാലിപൊയില്‍ സലീന പാലാശ്ശേരി, കോടാലിപൊയില്‍ 2052021772
108 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് റുബീന മേച്ചേരി, പാറക്കല്ലേല്‍ 2052118714
109 4-മുറംതൂക്കി ത്രേസ്സിയാമ്മ ഉറിയത്ത് ഉറിയത്തില്‍, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052032866
110 4-മുറംതൂക്കി ചിന്നമ്മ പുതുപറമ്പില്‍, മുറംതൂക്കി 2052032833
111 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ആസ്യ മുണ്ടിയന്‍കാവില്‍, കുനിപ്പാല 2052093803
112 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി കദ്ദീജ കണ്ണിയാന്‍തൊടി, കുനിപ്പാല 2052131150
113 7-പോത്തുകല്ല് ഷീഹാബുദീന്‍ ചെമ്പകത്ത്, പോത്തുകല്ല് 2052019705
114 8-മുതുകുളം ആയിഷ പള്ളിക്കുന്നത്ത്, പുഞ്ചന്‍കൊല്ലി 2052043144
115 9-കോടാലിപൊയില്‍ ആമീര്‍ വെട്ടിക്കാട്ടില്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052088015
116 16-പനംങ്കയം ലാല്‍കുമാര്‍ ചങ്ങംകുളത്ത്, കൂവ്വക്കോടന്‍ 2052087856
117 12-ഉപ്പട പത്മാവതി കണ്ടംപറമ്പില്‍,ഉപ്പട 2052010143
118 17-ഭൂദാനം ജോണ്‍സണ്‍ മറ്റത്തില്‍, ഭൂദാനം 2052029593
119 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി പാത്തുമ്മ നെല്ലിപറമ്പന്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052019512
120 7-പോത്തുകല്ല് സുബൈദ കുന്നുമ്മല്‍, കുനിപ്ലാല 2052102942
121 4-മുറംതൂക്കി രമണി എടത്തൊടി, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052032612
122 4-മുറംതൂക്കി പ്രജിത തീക്കുന്നില്‍, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052118729
123 4-മുറംതൂക്കി സഫിയ ആനമ്പന്‍ കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052118708
124 4-മുറംതൂക്കി ലക്ഷ്മി എടത്തൊടി, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052048672
125 4-മുറംതൂക്കി സുല്‍ഫത്ത് പേകുംതറ, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052115602
126 4-മുറംതൂക്കി നജ്മുന്നീസ പേകുംതറ, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052129702
127 4-മുറംതൂക്കി ജസീന ചക്കുങ്ങല്‍, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052118685
128 4-മുറംതൂക്കി നസീമ ചിറക്കല്‍, കല്യാണിക്കുന്ന് 2052115521
129 4-മുറംതൂക്കി ഷാലി പാച്ച, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052104513
130 4-മുറംതൂക്കി റൂബി വലിയപറമ്പില്‍, കല്ല്യാണിക്കുന്ന് 2052118705
131 4-മുറംതൂക്കി മോളി വയററ്റത്ത്, മുറംതൂക്കി 2052104989
132 4-മുറംതൂക്കി സുനിതാകുമാരി പറമ്പൂര്‍, മുറംതൂക്കി 2052083684
133 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് സാബിറ പേകുംതറ,മുണ്ടേരി 2052032845
134 1-ശാന്തിഗ്രാം ശിവകുമാര്‍ തകരവീട്, ശാന്തിഗ്രാം 2052129027
135 1-ശാന്തിഗ്രാം പാറുക്കുട്ടിയമ്മ വട്ടപ്പറമ്പത്ത്, ശാന്തിഗ്രാം 2052094655
136 11-നെട്ടിക്കുളം വാസുദേവന്‍ ആലക്കാടന്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052126811
137 11-നെട്ടിക്കുളം മനോജ് തേക്കുംകൂട്ടത്തില്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052118647
138 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി സുല്‍ഫത്ത് കേളംതൊടിക, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052132229
139 11-നെട്ടിക്കുളം കരീം വാരിക്കോടന്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052134045
140 5-വെളുമ്പിയംപാടം ഷാഫി ഇല്ലിക്കല്‍, വെളിമ്പിയംപാടം 2052118557
141 8-മുതുകുളം ഗീത പുരയിടത്തില്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052113222
142 8-മുതുകുളം രാജപ്പന്‍ നായര്‍ മേലേവീട്ടില്‍, മുതുകുളം 2052106143
143 11-നെട്ടിക്കുളം സമീര്‍ ആനപ്പട്ടത്ത്, കൂട്ടംകുളം 2052098665
144 8-മുതുകുളം ദീപുകുമാര്‍ വിളയില്‍ പുത്തന്‍വീട്, നെട്ടിക്കുളം 2052137554
145 11-നെട്ടിക്കുളം ഉസ്മാന്‍ പെരുവന്‍കുയ്യില്‍,നെട്ടിക്കുളം 2052100712
146 17-ഭൂദാനം മറിയാമ്മ ജോണ്‍ വലിയവിളയില്‍, ഭൂദാനം 2052029599
147 11-നെട്ടിക്കുളം ജുനൈദ് പുതിയത്ത്, കൂട്ടംകുളംകുന്ന് 2052048399
148 16-പനംങ്കയം ആബിത ചെല്ലൂര്‍, വഴിക്കടവ് 2052137300
149 15-POOLAPPADAM സജിനി പാറക്കളത്തില്‍, ലഡാക്ക് 2052088116
150 15-POOLAPPADAM സുനീര്‍ കണ്ണന്‍കോടന്‍, കൊട്ടുപ്പാറ 2052087962
151 12-ഉപ്പട സുലൈഖ കുന്നുമ്മല്‍, ഉപ്പട 2052010246
152 12-ഉപ്പട ഹാജിറ നീര്‍മുണ്ട, ഉപ്പട 2052010165
153 11-നെട്ടിക്കുളം ശിവ ദാസന്‍ കൂരി, നെട്ടിക്കുളം 2052010110
154 11-നെട്ടിക്കുളം ദീലീപ് കുമാര്‍ വിളയില്‍ പുത്തന്‍വീട്, നെട്ടിക്കുളം 2052118612
155 11-നെട്ടിക്കുളം നിര്‍മ്മല മില്ലിക്കുന്നില്‍,നെട്ടിക്കുളം 2052101644
156 7-പോത്തുകല്ല് അബ്ദുള്‍കബീര്‍ പാറക്കല്‍, പോത്തുകല്ല് 2052048769
157 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ജമീല കുറുമ്പിലകത്ത്, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052139894
158 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി റഹിയാനത്ത് നീലാമ്പ്ര, വെളുമ്പിയംപാടം 2052080168
159 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് ഉമ്മര്‍ കോലോത്തുംതൊടിക, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052032716
160 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് ജോസ് പൊന്‍കോട്ടില്‍, പാറക്കല്‍ 2052032653
161 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് സാംകുട്ടി വലിയപറമ്പില്‍, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052134800
162 3-മുണ്ടേരി സുനില്‍ പെരുമ്പയില്‍, മുണ്ടേരി 2052118672
163 3-മുണ്ടേരി ഹംസ കീഴ്വീട്ടില്‍, മുണ്ടേരി 2052119872
164 3-മുണ്ടേരി ജോസ് പൊട്ടന്‍ചെരുവില്‍, മുണ്ടേരി 2052134687
165 3-മുണ്ടേരി ബാബു മധുരക്കറിയന്‍,മുണ്ടേരി 2052134039
166 3-മുണ്ടേരി മുരുകേശന്‍ വടക്കേടത്തില്‍, മുണ്ടേരി 2052115215
167 3-മുണ്ടേരി സുരേഷ് തീക്കുന്നന്‍, മുണ്ടേരി 2052033085
168 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി നജ്മുന്നീസ കണ്ണന്‍തൊടിക, കുനിപ്പാല 2052124560
169 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി സുല്‍ഫീന കുറുമ്പിലകത്ത്, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052129149
170 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി നഫീസ പുതിയത്ത്, വെളുമ്പിയംപാടം 2052131020
171 4-മുറംതൂക്കി ശാരദ കഞ്ഞൂരി, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052123857
172 4-മുറംതൂക്കി ആമിന മുണ്ടിയന്‍കാവില്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052102937
173 3-മുണ്ടേരി വാസുദേവന്‍ കാരേക്കോട്ടുപറമ്പില്‍, മുണ്ടേരി 2052120332
174 1-ശാന്തിഗ്രാം ശിവദാസന്‍ മാങ്ങാട്ടുതൊടി. ഭൂദാനം 2052029389
175 14-പാതാര്‍ സന്തോഷ് കൊച്ചുമലയില്‍, വാളംകൊല്ലി 2052029315
176 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് ഹാരിസ് വടക്ക നമ്പ്യാര്‍തൊടിക, തമ്പുരാട്ടികക്കല്ല് 2052033043
177 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് ജാഫര്‍ തോന്നിക്കര, മുണ്ടേരി 2052033048
178 11-നെട്ടിക്കുളം വിലാസിനി കാരപ്പറമ്പില്‍, ആനക്കല്ല് 2052069887
179 4-മുറംതൂക്കി റോസമ്മ വെട്ടിക്കല്‍, കല്യാണിക്കുന്ന് 2052096587
180 9-കോടാലിപൊയില്‍ അബ്ദുള്‍നാസര്‍ അടുക്കത്ത്, കോടാലിപൊയില്‍ 2052069778
181 11-നെട്ടിക്കുളം ശശി മൂയിക്കല്‍, കൂട്ടംകുളം 2052118688
182 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് ഷറഫുന്നീസ കോടക്കാടന്‍, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052019755
183 11-നെട്ടിക്കുളം അനില്‍കുമാര്‍ കുത്തായലില്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052069754
184 12-ഉപ്പട സാജിത ചോലോത്ത്, ഉപ്പട 2052043537
185 12-ഉപ്പട സഫിയ ചെറുവക്കത്തില്‍, ഉപ്പട 2052130313
186 12-ഉപ്പട ഹാസിന പുത്തന്‍പുരക്കല്‍, ഉപ്പട 2052009994
187 14-പാതാര്‍ മൈമൂന കോലോത്തുപറമ്പില്‍, പാതാര്‍ 2052118420
188 14-പാതാര്‍ ഉഷ വലിയപറമ്പില്‍, മുരുകാഞ്ഞിരം 2052103660
189 14-പാതാര്‍ സുജിഷ ചെറോലിക്കല്‍, മുട്ടിപ്പാലം 2052039974
190 8-മുതുകുളം രാജലക്ഷ്മി കുളങ്ങപുയ, കോടാലിപൊയില്‍ 2052122942
191 11-നെട്ടിക്കുളം റജീന കളത്തിങ്ങല്‍, കൂട്ടംകുളംകുന്ന് 2052090242
192 14-പാതാര്‍ ആമിന മൂച്ചിക്കാടന്‍, വെള്ളിമുറ്റം 2052071571
193 13-വെള്ളുറ്റം പാര്‍വ്വതി വിലയപറമ്പില്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052025109
194 11-നെട്ടിക്കുളം സുരുകുമാര്‍ നറുക്കുങ്ങല്‍, കൂട്ടംകുളംകുന്ന് 2052069993
195 11-നെട്ടിക്കുളം സജ്ന പാറച്ചീരി, കുട്ടംകുളംകുന്ന് 2052118710
196 11-നെട്ടിക്കുളം ബജീന കരീക്കുന്നന്‍, കുട്ടംകുളംകുന്ന് 2052080516
197 11-നെട്ടിക്കുളം ജുനൈസ് ബാബു കാട്ടുമുണ്ട, ഉപ്പട 2052037930
198 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി അസീസ് ബാബു നെല്ലിപറമ്പന്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052135767
199 11-നെട്ടിക്കുളം വിജിത പൂക്കോടന്‍, കൂട്ടംകുളംകുന്ന് 2052118353
200 3-മുണ്ടേരി ഫിറോസ് പെരുവന്‍കുയ്യില്‍,നെട്ടിക്കുളം 2052019544
201 12-ഉപ്പട അബ്ദുള്‍ സലാം പെരിങ്ങാടന്‍, ഉപ്പട 2040520100
202 12-ഉപ്പട പാല നാരങ്ങാപൊയില്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052096796
203 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് ഫര്‍സാന പുതിയചിറക്കല്‍, നീര്‍പ്പുഴമുക്കം 2052090495
204 1-ശാന്തിഗ്രാം ലീന തെക്കേവിളയില്‍, പോത്തുകല്ല് 2052126359
ഭവന രഹിതര്‍
നം വാര്‍ഡ് ഗൃഹനാഥന്‍ വിലാസം റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്

1 9-കോടാലിപൊയില്‍ സമീറ ചോലശ്ശേരി, കോടാലിപൊയില്‍ 2052084532
2 11-നെട്ടിക്കുളം സൌദാബി മനാറ, ഗുഡല്ലൂര്‍ 2052048745
3 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് സുരേഷ് ബാബു പാലനില്‍ക്കുന്നതില്‍ , മുണ്ടേരി 2052033174
4 3-മുണ്ടേരി ജോസ് പുത്തന്‍പുരയില്‍ ,മുണ്ടേരി 2052096852
5 12-ഉപ്പട വത്സല പുത്തന്‍ വീട് , ഉപ്പട 2052118952
6 17-ഭൂദാനം ഓമന കരുണംകാവില്‍, ഭൂദാനം 2052106032
7 17-ഭൂദാനം ഷൈലജ ഇല്ലിക്കല്‍ ഇല്ലിക്കല്‍ , വെള്ളിലമാട് 2052115524
8 7-പോത്തുകല്ല് റസിയ പി. കന്തല്‍ , കുനിപ്പാല 2052138076
9 5-വെളുമ്പിയംപാടം കദീജ പൂന്തുരുത്തി, വെളുമ്പിയംപാടം 2052080417
10 5-വെളുമ്പിയംപാടം മനോജ് കമലാവിലാസം വെളുമ്പിയംപാടം 2052080448
11 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി നാരായണന്‍ നായര്‍ കറുപ്പന്‍തൊടി, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052019494
12 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി മജീദ്ദ് ബിഷാരത്ത്, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052080146
13 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി തങ്കമണി വലിയപാറക്കല്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052049632
14 17-ഭൂദാനം കമലം മണക്കാട്, കവളപ്പാറ 2052048447
15 1-ശാന്തിഗ്രാം രാധാമണി കൊന്നപ്പാറനിരവില്‍ ,ഭൂദാനം 2052029492
16 7-പോത്തുകല്ല് ബീക്കുട്ടി തല്‍്ത്തൊടിക , പോത്തുകല്ല് 2052048354
17 4-മുറംതൂക്കി സതി പുല്ലത്താഴത്ത് , നീര്‍പ്പുഴമുക്കം 2052019645
18 4-മുറംതൂക്കി പങ്കജാക്ഷി കൊട്ടപ്പുറത്ത്, മുറംതൂക്കി 2052019674
19 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി കുഞ്ഞായിഷ വെട്ടിപ്പറമ്പത്ത്, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052019820
20 17-ഭൂദാനം ഷൈലജ പടിയറപുതുപറമ്പില്‍, കവളപ്പാറ 2052134483
21 17-ഭൂദാനം ശാന്ത പുതുപറമ്പില്‍ , കവളപ്പാറ 2052029672
22 16-പനംങ്കയം സരോജിനി പൂവ്വണ്ണ പനംങ്കയം 2052087981
23 12-ഉപ്പട മഞ്ജിത കൈതപ്പച്ച, കോട്ടക്കുന്ന് 2052009905
24 12-ഉപ്പട സരസമ്മ അകാലത്തില്‍, ഉപ്പട 2052043433
25 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി മറിയാമ്മ ഇബ്രാഹിം പുത്തന്‍പുരക്കല്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052080496
26 12-ഉപ്പട ശാന്തമ്മ പുത്തന്‍പറനമ്പില്‍, ഉപ്പട 2052009823
27 12-ഉപ്പട ഹാജിറ മൂച്ചിത്തൊടിക, ഉപ്പട 2052024951
28 17-ഭൂദാനം സാബിറ പാമ്പാടി, ഭൂദാനം 2052138892
29 9-കോടാലിപൊയില്‍ പാത്തുമ്മ കൊറ്റങ്ങോടന്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052139944
30 5-വെളുമ്പിയംപാടം സൈനബ പാറക്കല്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052031734
31 12-ഉപ്പട ഷമീര്‍ ഇരഞ്ഞിയില്‍, ഉപ്പട 2052010249
32 7-പോത്തുകല്ല് ഉഷ തനാരി, കുനിപ്പാല 2052134623
33 9-കോടാലിപൊയില്‍ അയിഷുണ്ണി കോരന്‍കാടന്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052048493
34 16-പനംങ്കയം ഗിരീഷ് വലിയകാലായില്‍, കൂവ്വക്കോല്‍ 2052088102
35 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി വെള്ളക കോളനി, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052019787
36 11-നെട്ടിക്കുളം ഉമ്മര്‍ ആനപ്പട്ടത്ത്, കൂട്ടംകുളംകുന്ന് 2052098739
37 7-പോത്തുകല്ല് സജ്ന ചേലാട്, കുനിപ്പാല 2052139817
38 10-ആനക്കല്ല് മറിയാമ്മ മാത്യു ചെറുകര ആലുങ്കല്‍ 2052033028
39 13-വെള്ളിമുറ്റം സുഹ്റ ചെട്ടിയാംതൊടി, വെള്ളിമുറ്റം 2052071616
40 15-പൂളപ്പാടം ഓമന അനില്‍ നിവാസ് ലഡാക്ക് 2052080356
41 14-പാതാര്‍ സുജാത മച്ചിങ്ങല്‍ മുരുകാഞ്ഞിരം 2052071407
42 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് സമീര്‍ കെ കാഞ്ഞിരംപറ്റ, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052033112
43 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി സമീറ തുപ്പിലിക്കാടന്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052019833
44 12-ഉപ്പട സുന്ദരന്‍ കവളന്‍കോട്, ചാത്തംമുണ്ട 2052121657
45 12-ഉപ്പട റീന മോള്‍ വടകരകലായില്‍, ഉപ്പട, 2052139987
46 9-കോടാലിപൊയില്‍ മിനി പുതുപറ്റ, കോടാലിപൊയില്‍ 2052118601
47 9-കോടാലിപൊയില്‍ ഖൈറുന്നീസ എറിയാട്ടുകുഴിയില്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052084612
48 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ഫൌസിയ കളത്തിങ്കല്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052080346
49 7-പോത്തുകല്ല് അനില്‍കുമാര്‍ കൊച്ചുപറമ്പില്‍, കുനിപ്പാല 2052105088
50 7-പോത്തുകല്ല് രാജന്‍ കളരിക്കല്‍, ഭൂദാനം 2052138006
51 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ഹഫ്സത്ത് മേച്ചേരി, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052128636
52 8-മുതുകുളം ടൈറ്റസ് ജോണ്‍ മധുകൊല്ലില്‍, കലക്കത്ത് 2052069899
53 13-വെള്ളിമുറ്റം ലൈലാബീഗം ചെട്ടിയാംതൊടി, വെള്ളിമുറ്റം 2052130059
54 5-വെളുമ്പിയംപാടം ഷംസുദ്ദീന്‍ ചെമ്പകശ്ശേരി, വെളുമ്പിയംപാടം 2052056656
55 4-മുറംതൂക്കി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പുതുക്കാട്ടുച്ചിറ, മുറംതൂക്കി 2052077600
56 16-പനംങ്കയം ജയശ്രീ വലിയപറമ്പില്‍, തുടിമുട്ടി 2052140816
57 15-പൂളപ്പാടം മൈമൂന പിലാക്കാടന്‍, പനംങ്കയം 2052094578
58 10-ആനക്കല്ല് സാവോജി ചെരുവ് പറമ്പില്‍, ചെമ്പന്‍കൊല്ലി 2052132994
59 10-ആനക്കല്ല് സുഭാഷ് മുറിയന്‍കാടന്‍, ആനക്കല്ല് 2052043120
60 9-കോടാലിപൊയില്‍ സഫിയ പാമ്പാടി, കോടാലിപൊയില്‍
61 9-കോടാലിപൊയില്‍ സുലൈഖ പടിപ്പുങ്ങല്‍, കോടാലിപ്പൊയില്‍ 2052118742
62 9-കോടാലിപൊയില്‍ സക്കീന കോരന്‍കാടന്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052048750
63 9-കോടാലിപൊയില്‍ അബു ഇ കെ എറിയാട്ടുകുഴിയില്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052118524
64 17-ഭൂദാനം ലോഹിദാസന്‍ കോടന്‍വിളയില്‍, കവളപ്പാറ 2052123312
65 14-പാതാര്‍ ദാമോദരന്‍ നായര്‍ കോവിലകത്ത്, വാളംകൊല്ലി 2052040050
66 11-നെട്ടിക്കുളം ഷാജഹാന്‍ നരിക്കൂട്ടുക്കുന്നുമ്മല്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052048712
67 9-കോടാലിപൊയില്‍ സുധീറ കെ കെ കൊറ്റങ്ങോടന്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052131216
68 12-ഉപ്പട രത്നമ്മ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍, ഉപ്പട, 2052009836
69 16-പനംങ്കയം മുസ്തഫ കുറുക്കുത്തി , പനംങ്കയം 2052087913
70 14-പാതാര്‍ ലിനി കണ്ടംകുളം, അതിരുവീട്ടി 2052126875
71 14-പാതാര്‍ സുനിത സുരേഷ് പൊന്നുള്ളില്‍, മുട്ടിപ്പാലം 2052125780
72 13-വെള്ളിമുറ്റം ജലജ തയ്യില്‍, കൊട്ടുപ്പാറ 2052099041
73 12-ഉപ്പട ഫസീല തൈക്കാട്ടില്‍, ഉപ്പട 2052134193
74 3-മുണ്ടേരി സൌദാമണി മൂക്കനൊലിക്കല്‍, മുണ്ടേരി 2052096857
75 9-കോടാലിപൊയില്‍ സജിത കെ കോരന്‍കാടന്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052118638
76 9-കോടാലിപൊയില്‍ അഫ്സത്ത് ആനപ്പട്ടത്ത്, കോടാലിപൊയില്‍ 2052118749
77 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ഹസീന കാരാടന്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052126557
78 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി നസീബ വട്ടപ്പറമ്പില്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052080421
79 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി അനില്‍കുമാര്‍ പാലാശ്ശേരി, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052140824
80 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി റംലതത്ത് പാലക്കാപറമ്പില്‍, കുനിപ്പാല 2052118561
81 5-വെളുമ്പിയംപാടം സബ്ന ആലായി, വെളുമ്പിയംപാടം 2052106184
82 17-ഭൂദാനം ഹസീന മലയില്‍, വെള്ളിലമാട് 2052118887
83 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ഉമാദേവി പല്ലൂര്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052138545
84 4-മുറംതൂക്കി ചന്ദ്രിക കിഴക്കേത്തൊടി മുറംതൂക്കി 2052118620
85 13-വെള്ളിമുറ്റം ധന്യ കടുക്കാശ്ശേരി, വെള്ളിമുറ്റം 2052121659
86 5-വെളുമ്പിയംപാടം പാത്തുമ്മക്കുട്ടി കാരാടന്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052118550
87 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി റുബീന കിണറ്റിങ്ങല്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052124238
88 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ബുഷ്റ കടൂരന്‍, കുനിപ്പാല 2052104911
89 7-പോത്തുകല്ല് റസീന പുലിവെട്ടി, കുനിപ്പാല 2052118661
90 11-നെട്ടിക്കുളം പ്രസാദ് വടക്കേച്ചെരുവില്‍, കുട്ടംകുളം 2052125303
91 14-പാതാര്‍ ജോസ് ചരിവുപറമ്പില്‍, പാതാര്‍ 2052040120
92 17-ഭൂദാനം ലിസ്സി കൊത്തിശ്ശാലില്‍, വെള്ളിമുറ്റം 2052136563
93 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി സജിത കപ്പച്ചാലില്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052124151
94 1-ശാന്തിഗ്രാം വിനീത പടിയറപുതുപറമ്പില്‍, ശാന്തിഗ്രാം 2052114114
95 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ജംഷീന കല്ലുവെട്ടി, വെളുമ്പിയംപാടം 2052124625
96 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ചാക്കോച്ചന്‍ മണലൊടി പുത്തന്‍പുരയില്‍,അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052080363
97 5-വെളുമ്പിയംപാടം റജീന കൈപ്പകശ്ശേരി, വെളുമ്പിയംപാടം 2052140210
98 4-മുറംതൂക്കി ലില്ലി വലിയപറമ്പില്‍, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052118300
99 4-മുറംതൂക്കി രജനി തോട്ടപ്പാറ, മുറംതൂക്കി 2052140290
100 4-മുറംതൂക്കി ആശ കക്കാറ നീര്‍പ്പുഴ 2052140226
101 1-ശാന്തിഗ്രാം ബിന്ദു കാളംകണ്ടത്തില്‍, ശാന്തിഗ്രാം 2052123183
102 17-ഭൂദാനം ഷിബു തോട്ടുപ്പുറത്ത്, കവളപ്പാറ 2052118929
103 1-ശാന്തിഗ്രാം ദാസപ്പന്‍ ആനമുടിക്കല്‍, ഭൂദാനം 2052029727
104 4-മുറംതൂക്കി ശിഹാബുദ്ദീന്‍ വെപ്പൂര്‍, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052139069
105 11-നെട്ടിക്കുളം കാര്‍ത്ത്യാനി താന്നിക്കുന്നത്ത്, നെട്ടിക്കുളം 2052048370
106 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് ബിന്ദു ഷൈജു കരയപുറത്ത്, മുണ്ടേരി 2052097073
107 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി സലീന വലിയമാളിയേക്കല്‍, കുനിപ്പാല 2052092202
108 3-മുണ്ടേരി ശിഹാബുദ്ദീന്‍ അമാനത്ത്, മുണ്ടേരി 2052126072
109 11-നെട്ടിക്കുളം അബ്ദുള്‍സലാം മനാറ, നെട്ടിക്കുളം 2052129211
110 13-വെള്ളിമുറ്റം ചിഞ്ജു പ്ലാക്കോട്ടില്‍, വെള്ളിമുറ്റം 2052130038
111 15-പൂളപ്പാടം അജിത്ത് കുമാര്‍ വള്ളിയില്‍ പനംങ്കയം 2052138190
112 15-പൂളപ്പാടം ഹംസ പറമ്പാടന്‍, പൂളപ്പാടം 2052134048
113 15-പൂളപ്പാടം സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍ പാട്ട, കൊട്ടുപ്പാറ 2052087841
114 17-ഭൂദാനം ഉഷാബായി മാട്ടുമ്മല്‍, ഭൂദാനം 2052029382
115 17-ഭൂദാനം നജ്മുന്നീസ കളത്തില്‍, ഭൂദാനം 2052136087
116 15-പൂളപ്പാടം മുസ്തഫ മാഞ്ചേരി, പൂളപ്പാടം 2052132871
117 16-പനംങ്കയം സോമസുന്ദരന്‍ കാഞ്ഞിരംപുറത്ത, പനംങ്കയം 2052137193
118 16-പനംങ്കയം അനിമോന്‍ പുളിക്കല്‍, പനംങ്കയം 2052118872
119 11-നെട്ടിക്കുളം ഹസ്ക്കര്‍ അലി ഭഗവതിക്കളത്തില്‍ നെട്ടിക്കുളം 2052129690
120 3-മുണ്ടേരി ആമിന കണ്ണിയത്ത് മുണ്ടേരി 2052136660
121 3-മുണ്ടേരി സുനില്‍ കുമാര്‍ അത്തിക്കാടന്‍, മുണ്ടേരി 2052139366
122 4-മുറംതൂക്കി ഹമീദ്ദ് പൂപ്പറ്റ, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052097663
123 4-മുറംതൂക്കി സൌദ്ദ തരിപ്പ്, കഷായപ്പടി,മുണ്ടേരി 2052124696
124 4-മുറംതൂക്കി സല്‍മാന്‍ പാറക്കല്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052137230
125 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി മുബീന കണ്ണുമ്മല്‍,വെളുമ്പിയംപാടം 2052118515
126 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ജല്‍സിയ പാറത്തൊടിക, വെളുമ്പിയംപാടം 2052139983
127 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ഹസീന കണ്ടുലാടി, കുനിപ്പാല 2052118419
128 9-കോടാലിപൊയില്‍ റഫീക്ക ചേലക്കല്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052101567
129 17-ഭൂദാനം മോഹന്‍ദാസ് അരീക്കാട്ടില്‍, ഭൂദാനം 2052029498
130 14-പാതാര്‍ സല്‍മാബി തോന്നിക്കല്‍, മുരുകാഞ്ഞിരം 2052130074
131 13-വെള്ളിമുറ്റം ഹംസ കത്തിക്കാടന്‍, വെള്ളിമുറ്റം 2052024974
132 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി പ്രദീപ് പുല്ലാനൂര്‍ ചക്കിങ്ങല്‍ത്തൊഴി, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052114799
133 4-മുറംതൂക്കി ദീപ തോട്ടപ്പാറ, നീര്‍പ്പുഴമുക്കം 2052140357
134 12-ഉപ്പട റെജിമ കാരക്കുഴുയില്‍, ഉപ്പട 2052099386
135 3-മുണ്ടേരി റാബിയ്യ കീഴ്വീട്ടില്‍, മുണ്ടേരി 2052019682
136 4-മുറംതൂക്കി ബബിത അമാനത്ത്, തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് 2052126071
137 3-മുണ്ടേരി സാഹിര്‍ മോന്‍ ചിറക്കല്‍, പാറക്കല്‍ 2052033103
138 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി കദ്ദീജ കരുവത്തില്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052118556
139 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി രതീഷ് മേലേവീട്ടില്‍, അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052131071
140 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി പ്രതീഷ് മേലേതില്‍ അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി 2052114801
141 3-മുണ്ടേരി മുജീബ് റഹ്മാന്‍ കീഴ്വീട്ടില്‍, മുണ്ടേരി 2052129264
142 2-തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് അബ്ദുള്‍സലാം എറമ്പത്ത്, പാറക്കല്‍ 2052139656
143 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി റസിയ കൈതവളപ്പില്‍, കുനിപ്പാല 2052125737
144 6-അമ്പിട്ടാംപൊട്ടി ഫൈസല്‍ ബാബു വെണ്ണേക്കാട്ടില്‍, വെളുമ്പിയംപാടം 2052080505
145 8-മുതുകുളം മുംതാസ് കാക്കീരി, പുഞ്ചകൊല്ലി
146 11-നെട്ടിക്കുളം ലൈല കല്ലുങ്ങല്‍, ഭൂദാന്‍കോളനി 2052094577
147 11-നെട്ടിക്കുളം രത്നമ്മ മില്ലിക്കുന്നില്‍, നെട്ടിക്കുളം 2052032723
148 4-മുറംതൂക്കി സൈഫുന്നീസ കൂരിമണ്ണില്‍, കൂട്ടംകുളംകുന്ന് 2052070057
149 9-കോടാലിപൊയില്‍ സുബൈദ തോരക്കാടന്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052084498
150 9-കോടാലിപൊയില്‍ മറിയുമ്മ പാലേക്കാടന്‍, കോടാലിപൊയില്‍ 2052048410
151 7-പോത്തുകല്ല് മഹീന്ദ്രന്‍ പുത്തന്‍വിളയില്‍ പോത്തുകല്ല് 2052133165
152 9-കോടാലിപൊയില്‍ അലവി ആനപ്പാടത്ത്, കോടാലിപൊയില്‍ 2052092063
153 11-നെട്ടിക്കുളം പ്രസാദ് കുളയംകുയ്യില്‍,നെട്ടിക്കുളം 2052069883
154 12-ഉപ്പട സുധ ഇലഞ്ഞിക്കല്‍, ഉപ്പട 2052104424
155 17-ഭൂദാനം ഉഷ കുറ്റിമുച്ചിക്കല്‍, കവളപ്പാറ 2052029777
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ചുവടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു.

മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജന പ്ലാന്‍റ്-സ്തലം ആവശ്യമുണ്ട്

പരസ്യംകാണുക

വാര്‍ഡ് 11 - ഞെട്ടിക്കുളം വോട്ടര്‍ പട്ടിക

പോത്തുകല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 11 വാര്‍ഡ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വോട്ടര്‍ പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്‍റെ യോഗ്യതാ തീയ്യതി 01.01.2017

അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ് ( ഫോറം നമ്പര്‍ 5 ഒഴികെ)

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 2

സെക്രട്ടറി

(ഒപ്പ്)

ലൈഫ് അപ്പീല്‍ 1 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമ പഞ്ചായതത്ത് ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി സപ്ലിമെന്ററി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ടെണ്ടര്‍/ഇ-ടെണ്ടര്‍

പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  2017-18  വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ tender.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്ബ് സൈറ്റിലും ഇ-ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍ etenders.kerala,gov.in എന്ന വെബ്ബ് സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് വിന്‍ഡോ നം

1) G58793

2)G58791

അസിസ്റ്റന്‍റ് എന്‍ജിനീയര്‍

(ഒപ്പ്)

ഓബുഡ്സ്മാന്‍ വിലാസം

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍


തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടോ, അല്ലാതെയോ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും, സ്ഥലംമാറ്റപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഭരണപരമായ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുമ്പോഴുണ്ടായേക്കാവുന്ന അഴിമതി, ദുര്‍ഭരണം, അധികാര ദുര്‍വിനിയോഗം, അധികാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുക, ക്രമക്കേടുകള്‍ എന്നിവയില്‍ ഇടപെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കലും അത് നടപ്പാക്കലുമാണ് ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ചുമതല. ഇത് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏകാംഗ, അര്‍ദ്ധ ജുഡീഷ്യല്‍ സ്ഥാപനമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ആണ് ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ആസ്ഥാനമെങ്കിലും യുക്താനുസരണം സംസ്ഥാനത്തെവിടെയും ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കേസ്സുകള്‍ കേള്‍ക്കാനും സ്വമേധയാ കേസ്സെടുക്കാനും ഓംബുഡ്സ്മാന് അധികാരമുണ്ട്. ഓംബുഡ്സ്മാനും ലോകായുക്തയും തമ്മില്‍ പ്രവര്‍ത്തന ശൈലിയില്‍ ചില സമാനതകള്‍ ഉണ്ട് എങ്കിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകായുക്തയ്ക്ക് ഇടപെടാന്‍ അധികാരമില്ലന്നും നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. 2000-ത്തില്‍ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ചെയര്‍മാനും മറ്റ് ആറംഗങ്ങള്‍ മെമ്പര്‍മാരുമായി ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിതമായി. എന്നാല്‍ പിന്നീടുവന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഏകാംഗ ഓംബുഡ്സ്മാനായുള്ള പുതിയ സംവിധാനം നിലവില്‍വന്നു.

വിലാസം:
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാന്‍
സാഫല്യം കോംപ്ലക്സ് (നാലാം നില),
ട്രിഡ ബില്‍ഡിംഗ്,
യൂണിവേഴ്സിറ്റി.പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം – 695034
ഫോണ്‍: 0471 2333542
ഇ-മെയില്‍:: ombudsmanlsgi@gmail.com

വെബ്സൈറ്റ് : www.ombudsmanlsgiker.gov.in

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക (AFS)

AFS

ഭവന പദ്ധതി(ലൈഫ്) കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍