ഡി&ഒ ലൈസന്‍സ്

ക്രമ നം പേരും,മേല്‍വിലാസവും സ്ഥാപനം കാലാവധി
1 തോമസ്സ് കുട്ടി

തടവിള പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍

ചാത്താകുളം

പലചരക്കുവ്യാപാരം മാര്‍ച്ച് 2014
2 വിനോദ്

വിനോദ് ഭവനം

ചാത്താകുളം

ടെക്സ്റ്റയില്‍

ഫാന്‍സി സ്റ്റോര്‍

മാര്‍ച്ച് 2014
3 സുലൈമാന്‍ റാവുത്തര്‍

പറമ്പിലവിള വീട്

കമ്പലടി

മെറ്റല്‍ ക്രഷര്‍ മാര്‍ച്ച് 2014
4 ദയാനന്ദന്‍ പി.കെ

കുഴിയത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍

ഇടയ്ക്കാട്

രാസവള കച്ചവടം മാര്‍ച്ച് 2014
5 വൈ.ലൂക്കോസ്

ചുളപ്പറമ്പില്‍ പുത്തന്‍വീട്

ഇടയ്ക്കാട്

ഗള്‍ഫ് ബേക്കറി മാര്‍ച്ച് 2014
6 മിനി ജോസഫ്

ചരുവിള തെക്കതില്‍

ഇടയ്ക്കാട്

റബ്ബര്‍ വ്യാപാരം മാര്‍ച്ച് 2014
7 മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്

നന്മ സ്റ്റോര്‍ മാര്‍ച്ച് 2014
8 മോഹനന്‍

അംബികാലയം

ഇടയ്ക്കാട്

പലചരക്കുവ്യാപാരം മാര്‍ച്ച് 2014
9 കെ.ശാന്തകുമാരന്‍

പനംപ്ളാവിള പുത്തന്‍വീട്

പലചരക്കുവ്യാപാരം മാര്‍ച്ച് 2014
10 ബി.ശശികുമാര്‍

ശശി മന്ദിരം

ഇടയ്ക്കാട്

പലചരക്കുവ്യാപാരം മാര്‍ച്ച് 2014
11 റ്റി.ജോയ്സ്

ജോമോന്‍ ഭവനം

ഇടയ്ക്കാട്

പലചരക്കുവ്യാപാരം മാര്‍ച്ച് 2014
12 ബേബി ഉണ്ണൂണ്ണി

കണ്ണങ്കര തടത്തില്‍ തെക്കതില്‍

ഇടയ്ക്കാട്

റബ്ബര്‍ വ്യാപാരം മാര്‍ച്ച് 2014
13 അജി രാമചന്ദ്രന്‍

ഷാജി വിലാസം

ഇടയ്ക്കാട്

ഹോളോബ്രിക്സ് നിര്‍മ്മാണം മാര്‍ച്ച് 2014
14 കെ.കുഞ്ഞുമോന്‍

കണ്ണങ്കര തടത്തില്‍ കിഴക്കതില്‍

ഇടയ്ക്കാട്

പലചരക്ക് മാര്‍ച്ച് 2014