കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത് നല്‍കിയവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

 1. Podiyan, Charuvila Veedu, Mylode
 2. Vijayan Pillai, Vilayil Veedu, Mylode
 3. Subhashini, Nirappuvila Veedu, Mylode
 4. Soorya Kumar, Public Market
 5. Mani, Public Market
 6. Venkitan, Public Market
 7. Sameer, Other State Worker
 8. Libin,
 9. Vamadevan, Konathu
 10. Omana, Valiyapurakkal, Kattadi
 11. Gopi, Charuvila Puthen veedu, Chenkulam’
 12. Janamma, Jose Mangalam, Kattachal
 13. Remani, Charuvila Puthen Veedu, Chenkulam
 14. Podiyan,
 15. Devaki Amma, Aluvila Veedu, Kozhikode
 16. Viswanathan, Vadakkadathu Veedu, Thachakode
 17. Thyagarajan, Vadakkadathu Veedu, Thachakode
 18. Retnammal, Thachakode
 19. Other State Worker, Venkode
 20. Other State Worker, Venkode
 21. Suku, Public Market
 22. Omana, Omana Sadanam, Nelliparambu
 23. Prasad, Sreedhara Nivas, Nelliparambu
 24. Rajan, Lekshmi Nivas, Kottara
 25. Saraswathy, Santhosh Bhavan, Kottara
 26. Sarojini, Saroja Bhavan, Kottara
 27. Kumar, Kanjirampara
 28. Purushothaman, Kanjirampara
 29. Annamma, Mulayara Purayidathil, Kurishinmoodu
 30. Thankachan, Mulayara Purayidathil, Kurishinmoodu
 31. Soman, Mulayara Konathu veedu, Mudiyoorkonam
 32. Sreedharan, Charuvila Puthen Veedu, Mudiyookonam
 33. Ponnamma, Poyikavila Veedu, Kakkodu
 34. Sreedhara Kurup, Meloottu Veedu, Payyakode
 35. Madhava Kurup,Meloottu Veedu, Payyakode
 36. Bedarudheen, Kallidukkil
 37. Muraleedharan, Ashariparambil Veedu, Punnakode
 38. Santha, Manjadi Veedu, Punnakode
 39. Subhashini, Pezhuvila Veedu, Punnakode
 40. Achu, Achu Bhavan, Punnakode
 41. Kulsam Beevi, Pezhuvila Veedu, Payyakode
 42. Dasamma, Valiyapurakkal, Kattadi
 43. Thankachan, Valiya Vila Veedu
 44. Reesamma, Valiya Vila Veedu
 45. Podi(Jayan), Valiya Vila Veedu
 46. Rajamma, Charuvila Puthen Veedu, Chenkulam
 47. Saraswathy, Charuvila Puthen Veedu, Chenkulam
 48. Ponnamma, Pongodu, Thachakode
 49. Babu, Roadvila Veedu, Nalkavala
 50. Devarajan, Rajesh Bhavan, Nalkavala

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവസ്തര പദ്ധതി - ഗ്രാമസഭാ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20 (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ലിസ്റ്റ്)

district-panchayat-list-2019-2020

block-panchayat-ist-2019-20

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവസ്തര പദ്ധതി - ഗ്രാമസഭാ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-’20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് 2018-19

വിവരാവകാശ നിയമം-2005

staff-details

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

grama-sabha-list-2017-18

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഒന്നാം അപ്പീലിനു ശേഷം പുന:പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ് (അംഗീകരിച്ചത്)

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ് (അംഗീകരിച്ചത്)

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് - വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനം

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് - സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് - സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് - സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

Older Entries »