മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പും ബത്തയും നല്‍കല്‍ (2018-19)

മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പും ബത്തയും നല്‍കല്‍
Project.No-33/19
Sl.no Name,address Ward
1 മുഹമ്മദ് റാഷിദ് മാട്ടില്‍ 1
2 മൊയ്തീന്‍ മാട്ടില്‍ 1
3 മുന്‍സിയ തസ്നി വെല്ലന്‍ 4
4 റുബീന d/o സെയ്തലവി 4
5 ഫാത്തിമ അഫ്ന 5
6 മുര്‍ഷിദ് എം മണക്കടവന്‍ 6
7 മീര മനോജ് കരുമനാട്ട് 7
8 മുഹമ്മദ് ഫാദി എ സി s/o മൊയ്തീന്‍ 7
9 ഫാത്തിമ ജുമാന ടി 7
10 മുഹമ്മദ് സിനാന്‍ ടി 7
11 ജിബിന്‍ എ പി s/o സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ 8
12 മുഹമ്മദ് ഷാമിന്‍ s/o ഷിഹാബുദ്ദീന്‍ 8
13 ഷാമില ഷെറിന്‍ d/o ഷിഹാബുദ്ദീന്‍ 8
14 സല്‍മാനുല്‍ഫാരിസ് s/o ഷൌക്കത്തലി 8
15 അഫ്നാസ് 9
16 റഷ അരീക്കാടന്‍ 9
17 ജിഷ്ണു s/o അജിത കുപ്പേരി 10
18 അബ്ദുല്‍മുഹ്സില്‍ എം മേലോടത്തില്‍ 10
19 അജ്നാസ് അഞ്ചുകണ്ടത്തില്‍ 10
20 ഇല്യാസ് അഞ്ചുകണ്ടത്തില്‍ 10
21 പ്രിയങ്ക പി പി പുള്ളാട്ട് പടിക്കല്‍ 10
22 അബ്ദുള്ള ജൌഹര്‍ കള്ളിയല്‍ 11
23 ദീപക് ചെമ്പകശ്ശേരി 11
24 മുഹമ്മദ് സാനില്‍ പി സി 11
25 നാഫിയ ഫര്‍സാന ചൊക്ലി 11
26 സല്‍മ എ ആത്രപ്പില്‍ 12
27 റാഫി എരണിക്കല്‍ 16
28 ആയിഷ അസ്ന നെക്കുത്ത് 18
29 മുഹമ്മഹ് ഷഹനാദ് കോഴിപറമ്പത്ത്മാട് 18
30 അശ്വിന്‍ വെങ്കെളത്ത് 19
31 ഫാത്തിമ ഹന്ന മേലേകൊടശ്ശേരി 19
32 മുഹമ്മദ് സവാദ് കല്ലുവെട്ടുകുഴി 19
33 നാജിയ നസ്രിന്‍ പി പി പാലപ്പെട്ടി 19
34 ഫായിദ പവി എ d/o മൊയ്തീന്‍കോയ 19
35 ഫാത്തിമ ഷാന പി പി d/o മുഹമ്മദ് ഇക്ബാല്‍ 19
36 വിഷ്ണു സി s/o ഹരിദാസന്‍ 8
37 ഫര്‍സാന കെ പി കോലുപറമ്പന്‍ d/o അലവി 15
38 മുഹമ്മദ് സിനാന്‍ s/o ഉമ്മര്‍ചോരത്ത് 15
39 സജ ഫാത്തിമ പാറമ്മല്‍ 2
40 ഫാത്തിമ ഫിദ കുരുണിയന്‍ 2
41 സുഹൈല്‍ നമ്പ്രന്‍ s/o അഷ്റഫ് 2
42 മുഹമ്മദ് റാഷിദ് ചൊക്ലി 2
43 നൌറിന്‍ ഇ വി പടിയാര്‍ പറമ്പില്‍ d/o ആയിശാബി 2
44 ഫിബിന എം വി മേലേവീട്ടില്‍ 17
45 അയൂബ് വി വി മാട്ടില്‍ 17
46 സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസ് 13
47 സില്‍സാറുല്‍ ഹഖ് 13