ഗാർഹിക ബയോഗ്യാസ്പ്ലാന്‍റ് (2018-19)

ഗാർഹിക ബയോഗ്യാസ്പ്ലാന്‍റ്
ക്രമ നമ്പർ പേര് ഫോൺ നമ്പർ വാർഡ്
1 സുമിത w/o ഹരിദാസൻ മേട്ടമ്മൽ, വട്ടപറമ്പ് 9747538074 1
2 ഖദീജ w/o അലവി കോട്ടിരി പാലക്കണ്ടി 9846452602 1
3 അപ്പുണ്ണി എം.കെ, മണ്ണാരംകുന്നത്ത് 2
4 മൊയ്തീൻ s/o അഹമ്മദ് 2
5 മറിയുമ്മ കുനി അവരാതിയിൽ 9947535293 3
6 അച്ചുതൻ കെ 6744751428 5
7 മമ്മദ് പാണ്ടികശാല 9847750112 5
8 ഹലീമ എം, വരിച്ചാലിൽ 11
9 കെ.പി അബ്ദുള്ളക്കോയ തങ്ങൾ 12
10 ഫൌസിയ പി w/o കോമുക്കുട്ടി 9526385704 13
11 ഷരീഫ സി, വരപ്പാറ 8281666213 13
12 ദേവയാനി തെരുവത്ത് 8907905455 13
13 സാബിറ കൊണ്ടാടൻ 9605888213 13
14 വേലായുധൻ ചാക്യായിൽ 9072063659 13
15 നൂർജഹാൻ കെ.കെ 9562042006 13
16 അബ്ദുൽ അസീസ്, തൊപ്പാശ്ശേരി 9526506015 13
17 നഫീസ w/o അലി, കൊണ്ടാടൻ 9744734502 13
18 സുനി താരി പടിക്കൽ 14
19 ജുവൈരിയ ഇ, മാലപ്പറമ്പിൽ 17
20 അബ്ദുറസാഖ് ചെറുകാവിൽ 9605685291 17
21 സൈനബ പുറ്റേക്കാടൻ 4
22 ഫാത്തിമ സുഹറ കെ, കൊയപ്പനാട്ടിൽ 9048856347 16
23 അഹമ്മദ്കുട്ടി പൂവിൽ ചോലയിൽ 9074055842 6
24 ഹബീബ ടിൻസ് ഹോം, കരുവാൻകല്ല് 9447255501 6
25 പാത്തുമ്മ താവയിൽ പൊറ്റശ്ശേരി 8943700285 6
26 മഹേശ്വരി ആര്യക്കോൾ 7
27 സൈതലവി പൂക്കാടൻ, വരിച്ചാലിൽ 18
28 തെക്കൻ മുസ്തഫ